Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. gegužės 7 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

LR kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-591.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

2-4. SVARSTYTA:

LR asociacijų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-542;

LR viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-543;

LR labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-544.

NUSPRĘSTA:

  1. Iš esmės pritarti pateiktiems projektams ("už" balsavo 7, "prieš" - 4 komiteto nariai).
  2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektus patobulinti, atsižvelgus į Seimo Teisės departamento išvadas.
  3. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.
  4. Komiteto narių (S.Burbienės, E.Maldeikio, J.Razmos, J.Veselkos) atskiroji nuomonė: Pasiūlyti pagrindiniam komitetui prašyti Vyriausybės nuomonės dėl svarstomo įstatymo projekto ir sprendimą priimti ją įvertinus.

 

5. SVARSTYTA:

Seimo nario J.Razmos pasiūlymas LR specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-480.

NUSPRĘSTA:

  1. Konstatuoti, kad Ekonomikos komitetui svarstant Seimo nario J.Razmos pasiūlymą LR specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-480, autorius pasiūlymą atsiėmė.

 

6. SVARSTYTA:

LR cukraus įstatymo 2 ir 6 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo 7 straipsniu įstatymo projektas IXP-269(3).

NUSPRĘSTA:

  1. Projektą atmesti ("už" balsavo 5, "prieš" - 5 komiteto nariai, todėl balsavimo rezultatą lėmė komiteto pirmininko V.Uspaskich balsas).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

7. SVARSTYTA:

Pasirengimas LR kainų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-466 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvados rengėjais paskirti J.Palionį, J.Veselką ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. gegužės 11 dienos.

 

8. SVARSTYTA:

Pasirengimas Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pareiškimo ryšium su Valstybės kontrolės išvadomis dėl Baltarusijos skolos perleidimo konkurso sąlygų svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti E.Maldeikį, J.Razmą ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

9. SVARSTYTA:

Pasirengimas Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pareiškimo “Dėl Lietuvos taupomojo banko privatizavimo” svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti E.Maldeikį, J.Veselką ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

10. SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras" privatizavimo” svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti P.Vilką, V.Orechovą ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

11. SVARSTYTA:

Pasirengimas Vilniaus taksi vežėjų asociacijos "Sosveta" kreipimosi svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti V.Karbauskį, V.Orechovą ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 07.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas