Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 05 07 dienos podėdį

Komiteto posėdyje švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius informavo apie tai, kaip Švietimo ir mokslo ministerija rengiasi keisti mokyklų tipus pagal bendrojo ugdymo turinio koncentrus, kaip numatyta plėsti progimnazijų ir profesinių mokyklų tinklą. Ministras atsakė į komiteto posėdyje dalyvavusių komiteto narių bei svečių klausimus. Vilniaus A.Vienuolio gimnazijos direktorė Danutė Puchovičienė iškėlė klausimą dėl papildomų etatų įvedimo mokyklose socialiniams darbuotojams, kurių prireiks įvedus bendrojo ugdymo koncentrus. Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijų viceprezidentas Bronislovas Aleksandravičius teiravosi apie pagrindinių mokyklų tinklo optimizavimą.

Komitetas buvo paskirtas pagrindiniu svarstant seimo nario Aloyzo Sakalo pateiktą Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 str. ir įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektą IXP-380, skirtą žurnalistų etikos inspektoriaus atlyginimo nustatymui bei palyginimui su Seimo kontrolieriais, vaiko teisių apsaugos kontrolieriais ir kitais. Seimo teisės departamentas dėl šio įstatymo projekto pastabų neturėjo. Komiteto nariai taip pat nesiūlė nieko keisti ir pritarė pateiktam įstatymo projektui. Nuspręsta siūlyti Seimui priimti šio įstatymo projektą.

Komiteto atsakomojo vizito š.m. gegužės 2-4 dienomis į Čekijos Respublikos Parlamentą rezultatus pristatė Gintaras Šileikis. Komiteto delegacija pakeliui lankėsi Lietuvos Respublikos konsulate Seinuose, kur susitiko su Lenkijos lietuvių bendruomenės nariais ir aptarė aktualias švietimo problemas.

Seimo narė Ona Babonienė pristatė gegužės 14 dieną įvyksiančio Komiteto išvažiuojamojo posėdžio į Raseinių rajoną programą.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 07.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas