Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. gegužės 2 d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 05 02 dieną:

Komitetas, apsvarstęs Seimo nutarimo "Dėl Privatizavimo komisijos pranešimo apie privatizavimo eigą 2000 metais" projektą IXP-598, bendru sutarimu jam pritarė. Komiteto pirmininkas pasakė, kad nutarimo projekte yra naujovė - tai 5 str. 2 d. siūlymas Seimo Ekonomikos komitetui parengti ir pateikti Seimui Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą numatant Privatizavimo komisijos funkcijų ir teisių išplėtimą, taip pat Komisijos narių bei kitų privatizavimą vykdančių pareigūnų atsakomybę.

Komitetas bendru sutarimu pritarė patobulintam Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-40(2) ( TTK papildomas, teikėjas J.Razma).

Komiteto nariai, išklausę Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierių J.Liaučių bei Valstybės turto kontrolės skyriaus viršininką V.Švedą, bendru sutarimu pritarė Valstybės kontrolės 2000 metų veiklos ataskaitai.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 02.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas