Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 30 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-413, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-417 ir Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-418. Dalyvavo komiteto nariai, Aplinkos ministerijos, Architektų sąjungos, Pavilnio ir Verkių regioninių parkų direkcijos, Lietuvos Žaliųjų judėjimo, Valstybinės paminklosaugos komisijos, Statybininkų asociacijos atstovai.

Pagrindinės diskusijos vyko dėl statybų projektų derinimo procedūrų optimizavimo. Nuspręsta daryti svarstyme pertrauką iki š.m. gegužės 7 dienos.

Po svarstymų nuspręsta pritarti Migruojančių laukinių gyvūnų išsaugojimo konvencijos ratifikavimo įstatymo projektui IXP-427.

Vyko pasirengimas svarstymui Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-502. Nuspręsta: komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti J.Juozaitienę, K.Skamaraką; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ratifikavimo įstatymo projektui IXP-502 laukia iki 2001 m. gegužės 7 d.; prašyti Seimo užsienio reikalų komiteto, Ekologijos instituto, Geografijos instituto, Ornitologų draugijos, Lietuvos žaliųjų judėjimo ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-502 iki 2001 m. gegužės 7 d.; klausymų dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-502 nerengti; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2001 m. gegužės 9 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ratifikavimo įstatymo IXP-502 svarstymo data Komitete 2001 m. gegužės 14 d.

Komitetas svarstė ir pritarė Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-591, Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio papildymo įstatymo IXP-590 ir Augalų apsaugos įstatymo 3, 4, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo IXP-592 projektams. Šie projektai yra susiję su Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 8, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu, jų tikslas naujai reglamentuoti miškų urėdijų ekonominė ir finansinė veiklą.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 01.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas