Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 04 25)

2001 m. balandžio 25 d. įvykusiame Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje, kuriam pirmininkavo komiteto pirmininkas A. Melianas, pasirengta svarstyti:

1. LR pensijų sistemos reformos įstatymo projektą Nr.IXP-587. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A. Melianą ir R. Dovydėnienę, skelbti spaudoje 2001 04 27 – 2001 05 04, ir svarstyti komitete 2001 05 16.

2. LR asociacijų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-542. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A. Melianą ir I. Degutienę, skelbti spaudoje 2001 04 27 – 2001 05 02, ir svarstyti komitete 2001 05 16.

3. LR viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-543. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A. Melianą ir I. Degutienę, skelbti spaudoje 2001 04 27 – 2001 05 02, ir svarstyti komitete 2001 05 16.

4. LR labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-544. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A. Melianą ir I. Degutienę, skelbti spaudoje 2001 04 27 – 2001 05 02, ir svarstyti komitete 2001 05 16.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2001 04 30.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas