Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 04 18)

2001 m. balandžio 18 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Komitete buvo svarstomi įstatymų projektai:

1. LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-423. Komitetas alternatyviai balsavo dėl Seimo sudarytos darbo grupės pirmųjų pasiūlymų, kuriuos komitetui pateikė komiteto išvados projekto rengėjas A. Melianas. Juose siūloma sukakusiems nustatytą senatvės pensijos amžių asmenims, jeigu jų draudžiamosios pajamos neviršija 0,5 minimalios mėnesinės algos (MMA), mokėti visą paskirtą valstybinio socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją; jeigu viršija 0,5 MMA, bet neviršija 1,5 MMA, - mokėti pagrindinę valstybinio socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensijos dalį ir paskirtos senatvės ar invalidumo pensijos papildomą dalį, kurią sudaro šių dydžių suma: 50 % papildomos dalies, neviršijančios 100 litų, 20 % papildomos dalies, viršijančios 100 ir neviršijančios 200 litų, ir 10 % papildomos dalies, viršijančios 200 ir neviršijančios 300 litų; jeigu viršija 1,5 MMA – mokėti pagrindinę valstybinio socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensijos dalį. Šiems pasiūlymams komitetas nepritarė. Seimo sudarytos darbo grupės antruosius pasiūlymus pateikė komiteto išvados projekto rengėja I.Degutienė. Juose siūloma sukakusiems nustatytą senatvės pensijos amžių asmenims, jeigu jų draudžiamosios pajamos neviršija 1 MMA, mokėti visą paskirtą valstybinio socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją; jeigu viršija 1 MMA, bet neviršija 1,5 MMA, - mokėti pagrindinę valstybinio socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensijos dalį ir paskirtos senatvės ar invalidumo pensijos papildomą dalį, kurią sudaro šių dydžių suma: 50 % papildomos dalies, neviršijančios 100 litų, 20 % papildomos dalies, viršijančios 100 ir neviršijančios 200 litų, ir 10 % papildomos dalie, viršijančios 200 ir neviršijančios 300 litų; jeigu viršija 1,5 MMA – mokėti pagrindinę valstybinio socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensijos dalį. Komitetas pritarė komiteto patobulintam įstatymo projektui, kuriame įvertinti darbo grupės antrieji pasiūlymai, ir komiteto išvadai.

2. LR Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-121, LR Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-121A, LR Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-121(2A). Balsų dauguma buvo nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui iš Seime pateiktų trijų alternatyvių projektų Nr. IXP-121, IXP-121A ir IXP-121(2A) dėl LR Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo parengti vieną projektą, kuriame būtų nustatyta, kad: 1) kompensacija mokama tik tada, kai nutrūksta Seimo nario įgaliojimai LR Konstitucijos 63 str. 1 punkte nustatytu atveju; 2) kompensacija skaičiuojama ne nuo Seimo pareigūno pareiginės algos; 4) kompensacija būtų ne mažesnė kaip 2 ir ne didesnė kaip 6 vidutinės pareiginės algos.

3. LR Vyriausybės įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-260, LR vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-261 ir LR valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-262. Dėl šių įstatymų projektų bendru sutarimu komitetas nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui: 1) iš esmės pritarti iniciatorių pateiktiems įstatymų projektams; 2) kompensacijos išmokėjimo nesieti su įsidarbinimu; 3) kompensacijos dydį nustatyti tokiu pačiu pareiginių algų skaičiumi kaip ir Seimo nariams.

4. LR atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-194 ir LR švenčių dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-195. Komitetas nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymų projektus atmesti, kadangi paskelbtų švenčių dienų Lietuvoje yra pakankamai, be to, neįvertintas ir nepagrįstas neigiamas įstatymo projekto ekonominis efektas – būsimos darbdavių išlaidos dėl siūlomos paskelbti švenčių dienos.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2001 04 30.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas