Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001 04 25

 

 

 

Komitetas 2001 04 25 posėdyje dar kartą svarstė Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11 18, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-494 ir Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-171. Posėdyje dalyvavo Seimo narys G.Babravičius, Ekonomikos komiteto patarėjas D.Šimkus, Ūkio ministerijos Vidaus prekybos departamento direktorė V.Katinienė, Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarybos direktoriaus pavaduotoja G.Belian, Vartotojų sąjungos pirmininkas K.Masalskas, Vartotojų sąjungos valdybos narė R.Brazauskienė, Tarptautinės reklamos asociacijos prezidentas G.Songaila, atstovai iš "Philip Moris" - S.Baltuška, "British American tobako" - J.Urbonavičienė. Komitetas nusprendė iš esmės pritarti įstatymų projektams, tačiau projektas Nr.IXP-494 turėtų būti pataisytas, atsižvelgiant į tai, kad nepriimtina nuostata, kad tabako gaminių reklamos skleidėjas - ūkio subjektas, suinteresuotas rūkymo reklama - pats nuspręs, kokia turi būti socialinė reklama, nes ji gali tapti rūkymo reklamos tęsinys. Todėl reikėtų numatyti, kokią dalį lėšų, pvz.: 10%, skiriamų rūkymo reklamai, reklamos skleidėjas turi skirti socialinei reklamai ir kam lėšas sumoka, kad būtų parengta socialinė reklama. Ji, beje, gali būti vykdoma nebūtinai tuo pačiu metu, ne tuo pačiu būdu ir ne toje pačioje vietoje, kaip rūkymo reklama - specialistai turi nustatyti, kokia socialinė reklama bus efektyvesnė. Reikia atsižvelgti į siūlomo 1 straipsnio 11 pastraipą, kurioje socialinė reklama yra platesnė sąvoka, nei trumpas užrašas, kad rūkymas kenkia svaikatai. Todėl įstatyme pažymėjus, kad socialinė reklama turi būti tokios apimties, turinio ir formos, kad atsvertų rūkymo reklamos poveikį, reikėtų nurodyti, kad Vyriausybė turi nustatyti socialinės reklamos skleidimo pagal šį įstatymą tvarką. Reikia pataisyti siūlomą 11 str. 7 d. redakciją, nes dabartinėje numatyta, kad socialinė reklama bus per televiziją transliuojama tik kartu su tabako gaminių reklama. Tačiau kitame projekte – Nr.IXP-171 - numatyta, kad tabako reklama per televiziją bus leidžiama itin ribotai. Tačiau nėra pagrindo riboti socialinės reklamos. Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte Nr.IXP-171 Komitetas nusprendė pasiūlyti 21 str. suredaguoti ir papildyti taip, kad būtų matyti, jog tabako reklama tokioje apimtyje, kokia nurodyta šiame straipsnyje yra leidžiama nuo šio straipsnio įsigaliojimo dienos iki 2004 01 01. Priešingu atveju, kadangi šiuo straipsniu pildomas prieš kelis metus priimtas įstatymas, palikus siūlomą redakciją, ankstesnis reklamos draudimas buvo neteisėtas, todėl reikės atlyginti juo padarytą žalą (grąžinti baudas, paskirtas už draudimų nesilaikymą, bei atlyginti kitus nuostolius, patirtus vykdant draudžiančiąsias nuostatas, kurios siūlomu projektu pripažįstamos negaliojančiomis nuo pat pradžių).

Komitetas svarstė 1996 m. Europos socialinės chartijos (pataisytos) ratifikavimo įstatymo projektą Nr.IXP-538. Posėdyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo viseministras R.Kairelis, Tarptautinių reikalų departamento direktorius V.Žiūkas, Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr.specialistas V.P.Levickis, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė T.Birmontienė ir teisininkė - konlsultantė E.Baltutytė. Komitetas pritarė įstatymo projektui.

Vykdydamas Seimo 2001 04 05 protokolinį sprendimą Komitetas nagrinėjo Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaitą. Posėdyje dalyvavo Tarnybos kontrolierė A.Burneikienė. Komitetas ataskaitą įvertino teigiamai, tačiau pasiūlė ją tobulinti, kad aiškiau ir tiksliau atsispindėtų kontrolierės darbo efektyvumas.

Aptarti kiti klausimai.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 30.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas