Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl mėsos pramonės modernizavimo ir plėtros

SPRENDIMAS

2001 04 25 Nr.21(35)

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

 

Kaimo reikalų komitetas,

atsižvelgdamas į būtinybę modernizuoti mėsos ūkį, kaip vieną iš prioritetinių žemės ūkio šakų, ir didinti jo konkurencingumą, nusprendžia:

1. Atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad Lietuvoje nėra nei vienos skerdyklos ir mėsos perdirbimo įmonės, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, mūsų šalies įmonės negali eksportuoti produkcijos į ES šalis.

2. Pasiūlyti Vyriausybei:

2.1 Artimiausiu metu pašalinti ekonomines, teisines ir kitas priežastis, trukdančias įrengti naujas ES reikalavimus atitinkančias skerdyklas, užtikrinti valstybės bendrafinansavimą, įsisavinant SAPARD lėšas, skirtas minėtų įmonių įrengimui.

2.2 Skatinti žemdirbius auginti mėsinių veislių galvijus, mokant tiesiogines išmokas už karves žindenes ir skerdžiamus galvijus.

2.3 Užtikrinti veterinarinių – sanitarinių ir kitų būtinų reikalavimų laikymąsi, prekiaujant mėsa ir jos produktais turgavietėse.

2.4 Iki 2001 m. birželio 1 d. parengti tipinę žemės ūkio produkcijos pirkimo – pardavimo sutartį tarp prekybininkų ir perdirbėjų.

2.5 Modernizuoti gyvulinės kilmės atliekų utilizavimo įmones, atsižvelgiant į ES galiojančius reikalavimus technologiniams procesams bei išdėstymui.

2.6 Pateikti informaciją apie atskirus prekybos tinklus, kurių lyginamoji dalis mažmeninėje mėsos ir kitų maisto produktų rinkoje sparčiai didėja.

2.7 Apsvarstyti galimybę nustatyti mėsos žaliavos įvežimo į Lietuvą kvotą.

2.8 Apie priimtus sprendimus Seimo Statuto nustatyta tvarka informuoti Kaimo reikalų komitetą.

 

Komiteto pirmininkas J.Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai

LR Seimas