Lietuvos Respublikos Seimas

dėl Augalų apsaugos įstatymo 3, 4, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo (IXP-592) projekto

2001 04 25 Nr. 21(35)'3

Vilnius

PAPILDOMO KOMITETO
I Š V A D A

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto nariai: J. Kraujelis, G. Mikolaitis, J. Čiulevičius, P. Gražulis, E. Karečka, G. Kniukšta, Z. Mačernius, M. Pronckus, A. Ramanauskas, V. Rinkevičius, V. Velikonis, V. Žalnerauskas;

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: pritarti Teisės departamento išvadai.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta;

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Pasiūlyti pagrindiniam Aplinkos apsaugos komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam Augalų apsaugos įstatymo 3, 4, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui .

7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - už; 0 - prieš; 0 - susilaikė.

8.Komiteto paskirtas pranešėjas: J. Kraujelis.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas