Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. balandžio 25 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ataskaita.

KONSTATUOTA:

1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato kainodaros energetikoje principus, tvirtina kainų skaičiavimo metodikas, derina su tiekėjais elektros energijos, gamtinių dujų, centralizuotos šilumos ir karšto vandens kainas, taip pat nustato šalto vandens ir keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais, tolimojo susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu maksimalių dydžių skaičiavimo metodikas bei derina atitinkamas kainas ir tarifus.

2. Nauja Komisijos veikla - licencijavimas ir licencijuotų įmonių veiklos kontrolė, numatyta Elektros energetikos ir Gamtinių dujų įstatymuose.

3. Valstybinės kainų ir energetikos komisijos veikla pasižymi aukštos kvalifikacijos darbu, ji įtakoja valstybės energetikos ir komunalinio ūkio politiką, todėl būtina išlaikyti esamą Komisijos statusą, t.y. jos savarankiškumą ir atskaitomybę Seimui.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2000 metų veiklos ataskaitai.

2. Rekomenduoti LR Vyriausybei:

    • įvertinant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai priskiriamas naujas funkcijas, numatytas Gamtinių dujų ir Elektros energetikos įstatymuose, užtikrinti būtiną finansavimą, padidinant biudžetinius asignavimus, kai bus peržiūrimas 2001 m. II pusmečio biudžetas, o taip pat planuojant 2002 m. biudžetą.
    • 2001m. parengti Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos įstatymą.

 

2. SVARSTYTA:

LR draudimo įstatymo 2, 5, 23, 24, 25, 27, 53, 63, 64, 65, 66 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 30(1), 40(1), 40(2), 66(1), 67(1) straipsniais įstatymo projektas IXP-573.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Pasiūlyti Seimo Biudžeto ir finansų komitetui papildyti įstatymo projekto 16 straipsnio 5 dalį nauju antru sakiniu: "Priežiūros tarnybos valdyba turi teisę pratęsti revizijos atlikimo terminą."

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: E.Maldeikis.

 

3.SVARSTYTA:

LR akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-485.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

4.SVARSTYTA:

Dėl SPAB "Lietuvos energija" restruktūrizavimo ir reorganizavimo eigos bei su tuo susijusių problemų.

NUSPRĘSTA:

Išklausyta informacija.

5-7.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR asociacijų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-542, LR viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-543, LR labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-544 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.Vazbį, B.Vėsaitę ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-591 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

Komiteto išvadų rengėjais paskirti P.Vilką, J.Budrevičių ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR cukraus įstatymo 2 ir 6 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo 7 straipsniu įstatymo projekto IXP-269(3) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 26.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas