Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 25 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugo komitetas svarstė Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo 22 straipsniu įstatymo projektą IXP-343. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-341. Dalyvavo komiteto nariai, Aplinkos ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai. Po diskusijų komitetas pritarė Teisės departamento siūlymams ir nusprendė teikti pasiūlymą dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-341 bei parengti ir pateikti Seimui Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr.91-2832) 17 straipsnio pakeitimo įstatymą, papildyti Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo 22 straipsniu įstatymo projekto IXP-343 2 straipsnį nauja dalimi, įrašant: “Agresyvūs šunys – kovoms išvestų veislių šunys bei jų mišrūnai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos specialiu sąrašu nustatytų veislių šunys bei jų mišrūnai ir kiti agresyvios elgsenos šunys.” bei papildyti nauju 61 straipsniu: ”Agresyvių (kovinių, sąlyginai pavojingų) šunų laikymas”. Kitos pastabos bus įvertintos, rengiant Gyvūnų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisykles bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisykles. Nuspręsta: pritarti Aplinkos apsaugos komiteto išvadai dėl Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo 22 straipsniu įstatymo projekto Nr. IXP-343(2) ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-341.

Komitete vyko Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio nuostatų (leidžiančias grąžinti žemės sklypą gyventojams, gyvenantiems tame rajone, kuriame yra valstybinis parkas arba draustinis) aptarimas. Po diskusijų nuspręsta: daryti svarstyme pertrauką, kurios metu bendra Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų sudaryta grupė, parengtų ir pateiktų komitetui bendrą sprendimą dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio nuostatų pakeitimo ir šio sprendimo įgyvendinimo tvarką.

Komitete vyko diskusija Mažųjų hidroelektrinių statyba ir aplinkos apsauga. Dalyvavo: Alvydas Adomaitis, Ventos regioninio parko direktorius, Vidmantas Bezaras, Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus pavaduotojas, Rimantas Braziulis, Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas, Juozas Burneikis, Lietuvos energetikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, Algimantas Degutis, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas, Juozas Gudaitis, Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos ir teisės departamento direktoriaus pavaduotojas, Jonas Jablonskis, Lietuvos energetikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis Hidroenergetikų draugijos atstovas, Vytautas Kęsminas, Ekologijos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, Petras Punys, Hidroenergetikų draugijos pirmininkas, Kazys Sivickis, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas, Albertas Skerniškis, Aplinkos ministerijos Vandens išteklių departamento vyr. specialistas, Alfredas Vaišnoras, Aplinkos ministerijos Vandens išteklių departamento direktoriaus pavaduotojas. Po diskusijų nuspręsta: prašyti Aplinkos ministerijos, bendradarbiaujant su visuomeninių organizacijų atstovais, specialistais iki š.m. pabaigos pateikti Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlymus dėl mažų hidroelektrinių tinklo išdėstymo schemos patikslinimo, įvertinant kraštovaizdžio, kraštotvarkos, aplinkosaugos, hidrotechnikos, paveldosaugos ir kitus reikalavimus.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 26.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas