Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. balandžio 25 d.komiteto posėdis

 

2001 m. balandžio 25 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-496.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1371(2) komitetas nusprendė grąžinti iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į komitete išsakytas pastabas. Posėdyje dalyvavę projekto iniciatoriai sutiko su tokiu komiteto sprendimu.

Dėl Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-421(teikėjas Seimo narys G. Dalinkevičius) komitetas nusprendė sudaryti darbo grupę ir projektą tobulinti. Į darbo grupę nuspręsta įtraukti atstovus iš Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijų ir Generalinės prokuratūros. Darbo grupėje dalyvaus Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai R.Sedlickas, J.Sabatauskas ir E.Šablinskas.

Dėl Seimo nutarimo ”Dėl Privatizavimo komisijos pranešimo apie privatizavimo eigą 2000 metais“ projekto IXP-589 komitetas nusprendė padaryti svarstymo pertrauką iki 2001 04 30 dienos.

Komiteto nariai išklausė Civilinio proceso kodekso rengimo darbo grupės pranešimą apie pagrindinius CPK projekto bruožus, apie pagrindinius kodekso principus. Posėdyje dalyvavo teisingumo ministras G.Bartkus, Lietuvos Apeliacinio teismo skyriaus pirmininkas, darbo grupės vadovas V.Valančius, Teisingumo ministro patarėjas civilinės teisės ir proceso klausimais V.Mizaras, Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjai A.Driukas, E.Laužikas, Lietuvos Apeliacinio teismo teisėjas V.Višinskas.

 

Civilinio proceso pagrindiniai principai

Proceso ekonomiškumas ir koncentracija

◄ Kooperacijos principas

◄ Teisminio nagrinėjimo viešumo principas

◄ Bylos medžiagos viešumo principas

◄ Rungimosi principas

◄ Dispozityvumo principas

◄ Šalių procesinis lygiateisiškumas

◄ Betarpiškumo principas

Žodiškumo principas

◄ Teisminio nagrinėjimo nepertraukiamumas ir teisėjų sudėties nekintamumas

◄ Valstybės garantuojama teisinė pagalba

◄ Teismo sprendimo, nutarties ir nutarimo privalomumas

◄ Teisėjų ir teismų nepriklausomumas ir bešališkumas

Pagrindiniai CPK projekto bruožai

◄ Teisėjo aktyvumas – galimybė siūlyti svarstyti klausimus, rūpintis atstovavimu, pateikti ir rinkti papildomus įrodymus

◄ Procesinių dokumentų įteikimas advokatams, įgaliotiems asmenims, kuratoriui

◄ Galimybė šalims sužinoti viena kitos pozicijas iki bylos nagrinėjimo

◄ Oficialaus rašytinio įrodymo sąvoka

◄ Šalių pareiga prisiekti dėl duodamų paaiškinimų byloje teisingumo

◄ Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (pasiruošimas procesinių dokumentų būdu ir parengiamojo teismo posėdžio šaukimas)

◄ Sprendimas už akių

◄ Galimybė teismui atsisakyti priimti šalies pateiktus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti anksčiau

◄ Kasacinio teikimo instituto atsisakymas ieškininėje teisenoje (tik pati šalis gali spręsti skųsti ar ne priimtą byloje teismo sprendimą).

◄ Atskirų bylų kategorijų ypatumai

◄ Teismų sprendimų vykdymo proceso tobulinimas

◄ Tarptautinis civilinis procesas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 25.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas