Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 04 25 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 04 25 apsvarstė klausimą Dėl mėsos pramonės modernizavimo ir plėtros. Atsižvelgiant į būtinybę modernizuoti mėsos ūkį, kaip vieną iš prioritetinių žemės ūkio šakų, ir didinti jo konkurencingumą, Kaimo reikalų komitetas nusprendė:

    • atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad Lietuvoje nėra nei vienos skerdyklos ir mėsos perdirbimo įmonės, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, todėl mūsų šalies įmonės negali eksportuoti produkcijos į ES šalis;
    • pasiūlyti Vyriausybei artimiausiu metu išnagrinėti ES reikalavimus atitinkančių skerdyklų statybos poreikį ir užtikrinti valstybės bendrafinansavimą, įsisavinant SAPARD lėšas, skirtas minėtų įmonių statybai ir įrengimui.

Be to, Kaimo reikalų komitetas pakartotinai apsvarstė naujos redakcijos Žemės ūkio bendrovių įstatymo projektą(3). bei gautas Žemės ūkio bendrovių asociacijos išvadas dėl šio įstatymo projekto trečio varianto.

Bendru sutarimu pritarta Kaimo reikalų komiteto patobulintam Žemės ūkio bendrovių įstatymo projektui(3).ir Komiteto išvadai.

Apsvarstyta ir pritarta Augalų apsaugos įstatymo 3, 4, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui,

Taip pat apsvarstytas Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo projektas. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekte nėra aiškiai nustatytos Žemės ūkio ministerijos bei Valstybinės veterinarijos tarnybos funkcijos, nėra tiksliai apibrėžtos įstatyme naudojamos sąvokos, nėra gauta Žemės ūkio mokslo institucijų išvadų ir pateikta daug kitų esminių pastabų, siūlyti įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti pagal pateiktas pastabas ir gauti kompetentingų mokslo institucijų išvadas.

Apsvarstyta pasirengimas Cukraus įstatymo 2 ir 6 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo 7 punktu įstatymo projektas. Nuspręsta išvadų rengėjais paskirti Seimo narius J. Čiulevičių ir G. Mikolaitį, klausymų nerengti, Komitete šį projektą svarstyti gegužės 9 d.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas