Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 04 25 dienos posėdį

1. Komitetas pakartotinai svarstė Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 27 str. pakeitimo įstatymo projektą (IXP-450), kuriuo numatyta panaikinti nuostatą, kad žyminis mokestis už leidimų išvežti (išsiųsti) į užsienį kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus išdavimą būtų mokamas į Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos fondą. Komitetas nutarė pritarti Kultūros ministerijos ir Valstybinės paminklosaugos komisijos siūlymui į įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 2 punktą, reglamentuojantį, kas sudaro Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos fondo lėšas, vietoj išbraukiamo žyminio mokesčio įrašyti “tiksliniai valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimai”.

2. Komitetas bendru sutarimu pritarė Seimo narės Janės Narvilienės pristatytam Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo projektui ir nusprendė teikti jį Seimui svarstyti. Šis įstatymas būtų Valstybinės kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo statuso įstatymo pakeitimo įstatymo lydimasis įstatymas, reglamentuojantis valstybinės kalbos vartojimo priežiūrą, Valstybinės kalbos inspekcijos uždavinius, funkcijas, teises.

3. Komiteto nariai buvo išvykę susipažinti su Nacionaliniu egzaminų centru ir susitikti su seminaro šiame centre dalyviais – miestų ir rajonų švietimo skyrių darbuotojais, atsakingais už egzaminų vykdymą. Su Nacionalinio egzaminų centro direktoriumi Algirdu Zabulioniu buvo aptarti aktualūs valstybinių egzaminų ir kiti švietimo klausimai.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 25.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas