Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 25

2001 m. balandžio 25 d. įvyko Užsienio reikalų komiteto posėdis.

Buvo pritarta 1996 metų Europos socialinės chartijos (pataisytos) ratifikavimo įstatymo projektui Nr. IXP-538 ES. Komiteto pranešėja paskirta G.Purvaneckienė. Svarstant įstatymo projektą dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo viceministras R.Kairelis; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinių reikalų departamento direktorius V.Žiūkas; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinių reikalų departamento Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas V.Levickis.

Buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl bendradarbiavimo vykdant liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugą ratifikavimo įstatymo projektui Nr. IXP-499. Komiteto pranešėju paskirtas A.Medalinskas. Svarstant įstatymo projektą dalyvavo Policijos departamento prie VRM Kriminalinės policijos vyr. komisaras V.Skorupskis.

Buvo nuspręsta daryti Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-536 ES svarstymo komitete pertrauką ir prašyti Europos komiteto prie LRV ir Migracijos departamento prie VRM pateikti nuomones dėl įstatymo projekto ir atsakymus į posėdžio metu iškeltus klausimus. Svarstant įstatymo projektą dalyvavo Europos komiteto prie LRV Integracijos planavimo departamento Bendrijos acquis įgyvendinimo priežiūros skyriaus vedėja D.Jakaitė; Migracijos departamento prie VRM direktorius A.Gavėnas; Migracijos departamento prie VRM direktoriaus pavaduotojas J.Vidickas; Policijos departamento prie VRM Kriminalinės policijos vyr. komisaras V.Skorupskis.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 25.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas