Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. balandžio 23 d. komiteto posėdis

 

KOMITETO POSĖDIS

2001 m.balandžio 23 d.Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai, išklausę pranešėjų ir pasitarę, bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl bendradarbiavimo vykdant liudytojų ir nukentėjusiųjų apaugą ratifikavimo įstatymo projektui IXP-449 (teikia V.Markevičius, TTK pagr., URK papildomas), Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-401, Konsulinio statuto 51 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui IXP-531 ir Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 32, 172, 178 ir 180 straipsnių papildymo ir pakeitimo" įstatymo projektui IXP-127 bei su juo susiję Biudžeto sandaros įstatymo 8, 17, 18, 20 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-128.

Projektams LR Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 17 str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-121 (teikėjas Seimo narys A.V.Indriūnas), LR Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 17 str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-121 A(teikėjas Seimo narys J. Karosas), Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-121(2A) (teikėjas – Seimo narys A.Vazbys), LR Vyriausybės įstatymo 13 str. pakeitimo įstatymo projektui IXP-260 (teikėjas A.Vazbys), LR Vietos savivaldos įstatymo 20 str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-261 ir LR Valstybės tarnybos įstatymo 21 str. pakeitimo įstatymo projektui IXP-262 komitetas siūlys pagrindiniam komitetui projektus tobulinti pagal išsakytas pastabas.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 24.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas