Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su Tarptautinio privatinės teisės unifikavimo instituto vadovu

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2001 04 24

Šiandien Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su UNIDROIT (Tarptautinio privatinės teisės unifikavimo instituto) generaliniu sekretoriumi Helmutu Kronke.

Susitikime aptarta UNIDROIT veikla, Lietuvos stojimo į šią organizaciją galimybės, Lietuvos teisės aktų derinimas su Europos Sąjungos teise. Seimo Pirmininko A. Paulausko teigimu, vienas svarbiausių Lietuvos uždavinių – integracija į ES ir teisės aktų su ES teise derinimas. “Lietuva jau padarė didelę pažangą, derindama Lietuvos ir ES teisės aktus, o šiemet planuojama priimti ypač svarbius Civilinį ir Baudžiamąjį kodeksus”, - sakė Seimo Pirmininkas, pasiūlęs apsvarstyti galimybę Lietuvai tapti šios organizacijos nare.

Tarptautinis privatinės teisės vienodinimo institutas (UNIDROIT) yra nepriklausoma tarpvyriausybinė organizacija. Pagrindinis jos tikslas – analizuoti valstybių ir valstybių grupių privatinės teisės derinimo ir koordinavimo būdus ir palaipsniui rengtis vienodų privatinės teisės normų priėmimui šiai organizacijai priklausančiose valstybėse.

Atstovas spaudai Arvydas Žilinskas

396362
Naujausi pakeitimai - 2001 04 24.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas