Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 04 20 dienos išvažiuojamąjį posėdį

Komitetas susitiko su Kretingos rajono savivaldybės darbuotojais ir tarybos nariais. Išvažiuojamajame Komiteto posėdyje be Seimo narių ir patarėjų taip pat dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Dainius Numgaudis ir vyriausioji specialistė Leokadija Kasperavičienė, kultūros viceministras juozas Širvinskas, visų Klaipėdos apskrities rajonų merai.

Kretingos rajono meras V.Kubilius padarė įžanginį pranešimą apie rajono švietimo ir kultūros veiklą. Meras pažymėjo, kad švietimui skiriama 61 proc. rajono biudžeto lėšų, kad mokyklų tinklas rajone yra gana geras, kad šiemet gautos investicinės lėšos 3 mokyklų dalinei renovacijai, nors tokių lėšų reikėtų daug daugiau. Rajonas neblogai išsprendė mokinių pavėžėjimo problemą - pigiausiai atsieina autobusų parko paslaugos. Kultūros reikmėms rajono savivaldybė skiria 5.5 proc. savo biudžeto. Mero vertinimu, rajono kultūros renginiai yra gana aukšto lygio. Pagrindinė problema, kurią rajono meras kėlė Seimo nariams, yra mažas biudžetas: rajonui reikėtų ne mažiau kaip 48 mln., o šiais metais paskirta tik 40 mln.

Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius D.Numgaudis ir kultūros viceministras j.Širvinskas kalbėjo apie savo ministerijų koordinuojamų programų rajonams naujoves. Abu ministerijų vadovai gerai įvertino Kretingos rajono švietimo ir kultūros darbuotojų pastangas ir darbo rezultatus, atsakė į posėdyje dalyvavusiųjų klausimus.

Išvažiuojamojo posėdžio dalyviai lankėsi rajono švietimo ir kultūros įstaigose. Jie susipažino su Kretingos meno mokyklos, M.Daujoto vidurinės mokyklos, M.Valančiaus muziejaus Nasrėnuose, Kūlupėnų kultūros namų, bibliotekos ir mokyklos, Salantų kultūros namų ir mokyklos problemomis, kurias iškėlė tų įstaigų vadovai.

Posėdžio baigiamoji dalis - susitikimas su Kretingos rajono švietimo ir kultūros darbuotojais. Jame rajono muziejų, bibliotekų, mokyklų atstovai kėlė aktualias savo įstaigų veiklos problemas, aiškinosi su Seimo nariais ir ministerijų specialistais kaip jas reikėtų spręsti, ką gali padėti Seimo komitetas ir ministerijos.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 24.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas