Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 04 23 dienos posėdį

Komitetas susitiko su UNESCO Generaliniu direktoriumi Koichiro Matsuura. Pokalbyje dalyvavo ir Lietuvos ambasadorė Unesco Ugnė Karvelis, taip pat Unesco Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo sektoriaus, Europos ir Šiaurės Amerikos skyriaus l.e.p. vadovė Mercedes Ruiz Molero ir Unesco Kultūros sektoriaus Tarptautinių kultūros projektų skyriaus direktorius Doudou Diene. Buvo aptarta ką tik prasidėjusi tarptautinė konferencija “Civilizacijų dialogas”, stiprėjant pasauliniam globalizacijos procesui iškylantys pavojai nedidelių tautų kultūrai ir kalbai, Unesco galimybės remti valstybių švietimo, mokslo ir kultūros programas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos veikla. Komiteto pirmininkas prof. Rolandas Pavilionis ir UNESCO Generalinis direktorius Koichiro Matsuura pasikeitė atminimo dovanomis.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 23.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas