Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 23 d. BFK posėdis

 

 

 

    1. Akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) straipsniu įstatymo projektas. Įstatymo projekto svarstymas atidėtas 2001 04 25 d. komiteto posėdžiui.
    2. Seimo nario R.Karbauskio pasiūlymų Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektui svarstymas. Svarstymas atidėtas 2001 04 25 d. komiteto posėdžiui.
    3. Akcizų įstatymo 5(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-560. Įstatymo projekto tikslas - nustatyti 32 litų už 1000 cigarečių akcizo tarifą. Pritarta pateiktam įstatymo projektui, siūlant įgyvendinimo datą nuo 2001 06 01 d.
    4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-26(3).

Teikiamo Įstatymo projekto tikslas - atskirti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo, kuri sprendžia Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus ir Kalbos inspekcijos, kuri kontroliuoja Valstybinės kalbos įstatymo bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų įgyvendinimą, funkcijas, steigiant dvi atskiras iš valstybės biudžeto išlaikomas įstaigas, nėra pakankamas argumentas. Eilė valstybės institucijų: Vertybinių popierių komisija, Lietuvos archyvų departamentas prie LRV, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas vykdo įstatymų jiems pavestas funkcijas dėl įstatymų įgyvendinimo ir tuo pačiu kontroliuoja kaip laikomasi šių įstatymų, bei Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas už įstatymų pažeidimus.

5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

 

IXP-116(2)

Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas

E.Savickas Alg.Butkevičius

IXP-40(2)

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Kubilius

IXP-573 ES

Draudimo įstatymo 2, 5, 23, 24, 25, 27, 53, 63, 64, 65, 66 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 30(1), 40(1), 40(2), 66(1), 67(1) straipsniais įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-590

Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis B.Bradauskas

IXP-591

Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

E.Savickas Alg.Butkevičius

IXP-269(2)

Cukraus įstatymo 2 ir 6 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo 7 straipsniu įstatymo projektas

A.Skardžius Z.Balčytis

IXP-544

Labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis G.Vagnorius

IXP-587

Pensijų sistemos reformos įstatymo projektas

R.Palaitis A.Kubilius

IXP-592

Augalų apsaugos įstatymo 3, 4, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis B.Bradauskas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 23.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas