Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas aptarė Jūros sienos ratifikavimo klausimą susitikime su Latvijos parlamento vadovu Janiu Straume

 

Pranešimas VIR iš Rygos

2001 04 20

Šiandien pradėjęs darbo vizitą Latvijoje susitikimu su Latvijos Saeimos Pirmininku Janiu Straume, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pabrėžė, kad santykiai tarp parlamentų yra aktyvūs, bet taip pat svarbūs yra tiesioginiai parlamentų vadovų ryšiai, kuriuos užmegzti pagaliau yra proga, praėjus pusmečiui nuo įvykusių rinkimų.

Kaip akcentavo A.Paulauskas, - yra ką aptarti: sutampa siekiai užsienio politikos srityje dėl Europos Sąjungos ir NATO, ir tai iš karto konstatavo abu susitikimo dalyviai. Kita vertus, yra neišspręstos problemos, kurias Lietuvos Seimo Pirmininkas pasiūlė kaip vieną iš pagrindinių pokalbio temų ir iškėlė Jūros sienos ratifikavimo klausimą Latvijos Saeimoje.

Latvijos Saeimos vadovas Janis Straumė teigė, kad šio įstatymo svarstymas nebus lengvas, kad frakcijos norinčios dar jį aptarti. Jis paminėjo Jūros sienos sutarties ratifikavimą galimų papildomų sutarčių kontekste.

Artūras Paulauskas iš karto pasiūlė atskirti jau pasirašytą Sutartį ir nesieti kitokių susitarimų (kad ir dėl žvejybos kvotų) arba derybų su minėta Sutartimi. Lietuvos Seimo vadovas akcentavo, kad įstatymu jau yra nubrėžta siena. Be to, jis pasiūlė atsižvelgti - kai mūsų valstybių tikslai tie patys, kai esame išreiškę norą tapti ES narėmis, tokie klausimai neturėtų būti keliami, bet paliekami ekspertams: "perspektyvoje lieka bendros politikos dalykai".

Seimo Pirmininkas apibendrino, kad tarp mūsų šalių apskritai yra pernelyg dideli pasienio barjerai, ir, nors žinybos, tiesiogiai atsakingos už šias sritis nėra suinteresuotos sumažinti barjerus, jo įsitikinimu šias kliūtis reikia naikinti kuo sparčiau, kad krovinių pervežimas per tris Baltijos valstybes būtų patogesnis, be jokių tarpinių sustojimų.J.Straumė sutiko, kad būtų labiau tikslinga skirti daugiau lėšų rytų sieną stiprinti.

 

Lietuvos ir Latvijos parlamentų vadovai taip pat aptarė mūsų ruošimąsi NATO Parlamentinės Asamblėjos sesijai, ES derybų procesą, derinant sudėtingiausius skyrius, kaip antai - energetika, žemės ūkis. Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie šalių prezidentų susitikimus su Rusijos Prezidentu. Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad Valdo Adamkaus vizitas buvo sėkmingas ir Prezidentas V.Putinas pripažino, jog Lietuva pati sprendžianti užsienio politikos perspektyvas.

 

Išsamiau: 8 298 42685

(13.30 - 14.00 val.)
Naujausi pakeitimai - 2001 04 23.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas