Lietuvos Respublikos Seimas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Kelių fondo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui

Šio įstatymo projekto tikslas – skirti iš Kelių fondo daugiau lėšų vietiniams keliams, miškų, nacionalinių parkų keliams bei gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti.

Šiuo metu minėtiems tikslams yra skiriama 20 proc. Kelių fondo lėšų.

Kartu siūloma skirti lėšų iš Kelių fondo ir apskričių viršininkų administracijų Žemės ūkio departamentų melioracijos tarnybų balanse esantiems vietiniams kaimo bendro naudojimo keliams tiesti, taisyti ir prižiūrėti. 2001 m. sausio 1 d. tokių kelių buvo 15,8 tūkst. km ir jų balansinė vertė 1027 mln. litų (tik septyniuose rajonuose – Mažeikių, Plungės, Šiaulių, Telšių, Trakų, Varėnos ir Zarasų buvę apskričių administracijų pavaldume vietiniai keliai iki 1999 01 01 buvo perduoti savivaldybėms).

Šie keliai su žvyro danga įrengti 2,6 mln. ha ploto nusausintose žemėse ir skirti šių žemių ir hidrotechninių statinių aptarnavimui, susisiekimui tarp vienkiemių ir gyvenviečių su aukštesnės kategorijos keliais.

Vietinių kaimo bendro naudojimo kelių būklė yra labai bloga, jų nusidėvėjimas siekia vidutiniškai 94 proc., o kai kur yra jau visiškai nusidėvėję. Neskiriant lėšų šiems keliams, artimiausiais metais jie taps nepravažiuojami, nebus galima susisiekti jais net gaisro ir skubios medicininės pagalbos atvejais.

Padidinus kaimo kelių tiesimo, remonto, priežiūros finansavimą nuo 20 iki 25 procentų, būtų ne tik išvengta ankščiau išdėstytų problemų, bet kas taip pat labai svarbu, geri kaimo keliai sudarytų geresnes sąlygas pritraukti investicijas į kaimą, plėtoti kaimo turizmą ir kitus verslus, steigti naujas darbo vietas.

Neigiamų priimto įstatymo projekto pasekmių nenumatoma.

Priėmus šį projektą, tektų papildyti ir pakeisti atitinkamą Vyriausybės nutarimą.

Su ES teisės aktais projektas nederintas.

Šio įstatymo įgyvendinimas nepareikalaus papildomų lėšų iš Nacionalinio biudžeto.

Projektą parengė Seimo narys G.Kniukšta.

Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai: KELIŲ FONDO.

 

 

Projekto autorius G.Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas