Lietuvos Respublikos Seimas

Kelių fondo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1.Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“Metinėse sąmatose turi būti numatyta, kad 20 procentų Kelių fondo lėšų būtų panaudota vietiniams keliams, miškų, nacionalinių parkų keliams bei gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti. Metinėse sąmatose turi būti numatyta, kad 25 procentai Kelių fondo lėšų būtų panaudota vietiniams bendrojo naudojimo keliams, miškų, nacionalinių parkų keliams bei gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti, nepriklausomai nuo to, kieno balanse jie yra”

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

Teikia: G.Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas