Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 04 11)

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas bendru sutarimu pritarė Socialinių reikalų ir darbo komiteto II (pavasario) sesijos darbų planui.

Komiteto darbo plane numatyta:

1. Įstatymų projektų svarstymas.

2. Išvažiuojamieji posėdžiai. Pagal galimybes numatoma surengti išvažiuojamuosius posėdžius į Darbo rinkos mokymo centrą, Valstybinę darbo inspekciją, Respublikinę darbo biržą, į miestų (rajonų) savivaldybes.

3. Tarpparlamentinė veikla. Čekijos Respublikos Atstovų rūmų Socialinės politikos ir sveikatos apsaugos komiteto delegacijos vizitas Lietuvos Respublikoje 2001 04 23 – 2001 04 25 (priėmimas komitete 2001 04 25).

4. Veikla darbo grupėse. Laikinoji darbo grupė nevyriausybinių organizacijų veiklos teisinei aplinkai gerinti.

Buvo pasirengta svarstyti 1996 metų Europos socialinės chartijos (pataisytos) ratifikavimo įstatymo projektą Nr.IXP-538. Buvo nutarta komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Dovydėnienę ir V.Fiodorovą, skelbti spaudoje 2001 04 12 – 2001 04 17 ir svarstyti komitete 2001 05 03.

Komitetas vyko į išvažiuojamąjį posėdį į Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Buvo susipažinta su Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos veikla, aptartas požiūris į veiklos tobulinimo perspektyvas, paslaugų kokybės gerinimo priemones, bei pasiruošimas vykdyti “Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001 – 2004 metais programą”.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2001 04 19.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas