Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 04 18 dienos posėdį

1. Komitetas išklausė informaciją apie tai, kaip veikia vadovėlių rengimo, leidybos ir platinimo sistema. Svarstant šį klausimą posėdyje dalyvavo Užsienio reikalų komiteto narys Valerijus Simulik, Švietimo ir mokslo ministerijos departamentų direktoriai Arūnas Plikšnys ir Romualdas Pusvaškis, vyriausiasis specialistas Edmundas Rupšlaukis, Mokslo ir studijų departamento vyresnioji specialistė Sigina Makauskienė, Švietimo aprūpinimo centro direktorius Tautvydas Salys, direktoriaus pavaduotoja Nijolė Kalakauskienė, vyresnioji specialistė Genovaitė Gudonienė. Komiteto nariai pasakė daug priekaištų pareigūnams, kuruojantiems vadovėlių rengimą, leidybą ir platinimą. Vadovėliai kasmet darosi vis brangesni,. vis daugiau lėšų vadovėliams įsigyti turi susirasti pačios mokyklos, didelę dalį turi pridėti tėvai. Didžiausia vadovėlių rinkinio kaina jau viršijo 420 Lt. Vadovėliai atrodo puošniai, tačiau dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis būtina ieškoti racionalesnių leidimo formų. Komiteto nariai mano, kad dar daug neaiškumų yra vadovėlio kelyje nuo rankraščio parengimo iki knygos pristatymo į mokyklą. Dar neišnaudotos visos galimybės vadovėlį atpiginti. Komitetas nusprendė šį klausimą svarstyti kitame posėdyje dalyvaujant Švietimo ir mokslo ministrui Algirdui Monkevičiui.

2. Komiteto narys Jonas Korenka atkreipė dėmesį į agentūros BNS pranešimą apie Vyriausybės sprendimą skirti 50 tūkst. litų vienkartiniams narkotikų testams įsigyti. Komitetas nusprendė kreiptis į Vyriausybę prašydamas jos pateikti informaciją apie sprendimus dėl narkotikų testų naudojimo tvarkos. Be to, Vyriausybė paprašyta supažindinti Komitetą su Vyriausybės užsakymu atliktos apklausos, kad moksleiviai būtų tikrinami dėl narkotikų vartojimo, rezultatais, taip pat su parengtais atitinkamų teisės aktų projektais. Nuspręsta kreiptis į Lietuvos radiją ir televiziją ir prašyti, kad būtų rengiama daugiau laidų, aiškinančių narkotikų vartojimo žalą.

3. Komitetas buvo paskirtas pagrindiniu dėl Atmintinų dienų įstatymo 1 str. papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto (IXP-167), kuriame nustatoma, kad kovo 8 –oji yra Tarptautinė moterų solidarumo diena. Komitetas šiam projektui pritarė ir nusprendė teikti Seimui jį svarstyti.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 18.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas