Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl apsaugos priemonių nuo potvynių Šilutės rajone įgyvendinimo

Sprendimas
2001 04 18 Nr. 20(34)'2
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Seimo Kaimo reikalų komitetas, išvažiuojamajame posėdyje Šilutės rajono savivaldybėje, išklausęs Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos apskrities bei Šilutės rajono savivaldybės vadovų ir specialistų pranešimus, mokslininkų bei Seimo narių pasisakymus:

Konstatuoja, kad nevykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. Nutarimas Nr. 897 "Dėl Klaipėdos apskrities pasirengimo potvyniams ilgalaikės programos", nes visiškai neskirta lėšų šios programos 2001 m. priemonėms įgyvendinti.

Ūkio ministerija, neatsižvelgdama į Klaipėdos apskrities specifiką ir į tai, kad šiame regione yra polderiai, kurių aptarnavimui ir mokesčiams už sunaudotą elektros energiją reikalingos papildomos lėšos, melioracijai valstybės biudžete numatytas lėšas paskirsto atsižvelgiant tik į turimos melioruotos žemės hektarus.

Nevykdomos kitos šio regiono vystymui patvirtintos programos, jos nekoreguojamos, pasikeitus užliejamų pievų naudojimo sąlygoms.

NUSPRENDŽIA:

1. Keičiant Valstybės biudžeto 2001 m. įstatymą, surasti galimybę skirti lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. Nutarimo Nr. 897 "Dėl Klaipėdos apskrities pasirengimo potvyniams ilgalaikės programos" 2001 m. numatytų priemonių įgyvendinimui;

2. Skiriant Valstybės biudžeto lėšas apskritims, apsižvelgti į Klaipėdos regiono specifiką ir atskira eilute kasmet skirti po 4,5 mln. Lt polderių aptarnavimui ir išlaidoms už sunaudotą elektros energiją vandens pompavimui apmokėti.

3. Patikslinti esamas arba parengti naują užliejamų pievų tolimesnio panaudojimo ir eksploatavimo programą, atsižvelgiant į mokslo institucijų atliktus tyrimus ir pasikeitusią šio regiono situaciją.

4. Pavesti atitinkamoms ministerijoms bei kitoms institucijoms nuodugniai išnagrinėti ir pagal galimybes įgyvendinti Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus 200 11 20 d. Rezoliucijoje nurodytas priemones.(Rezoliucija pridedama).

5. Apie priimtas priemones šiais klausimais prašome informuoti Šilutės rajono savivaldybę ir Seimo Kaimo reikalų komitetą.

 

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai

LR Seimas