Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl žvejybos problemų ir žuvininkystės perspektyvų Nemuno žemupyje ir Kuršių mariose

Sprendimas (projektas)

2001 04 18 Nr. 20(34)'3

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Seimo Kaimo reikalų komitetas, išvažiuojamajame posėdyje Šilutės rajono savivaldybėje, išklausęs Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos apskrities bei Šilutės rajono savivaldybės vadovų ir specialistų pranešimus, mokslininkų bei Seimo narių pasisakymus:

Konstatuoja, kad, priėmus Žuvininkystės įstatymą, iki šio laiko dar nėra parengti kai kurie poįstatyminiai teisės aktai, todėl šis įstatymas dar nevisiškai veikia, nėra tampraus ryšio tarp valdžios institucijų ir žvejybos įmonių bei visuomeninių žvejų organizacijų, žvejai nėra patenkinti 4 proc. žuvų išteklių atkūrimo mokesčiu, skundžiasi nekorektišku ir grubiu aplinkos apsaugos inspektorių elgesiu su žvejais,

NUSPRENDŽIA:

1. Iki 2001 m. birželio 1 dienos parengti visus Žuvininkystės įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktų projektus;

2. Operatyvesniam žvejybos klausimų tvarkymui bei tampresniam ryšiui tarp valdymo institucijų ir žvejų bendruomenių palaikyti, išnagrinėti galimybę Klaipėdoje įsteigti Žuvininkystės departamento padalinį arba dalį departamento funkcijų pavesti vykdyti Klaipėdoje esačiai Žuvininkystės tyrimų laboratorijai.

3. Peržiūrėti mėgėjiškos žvejybos Nemuno žemupyje ir Kuršių mariose taisykles, atsižvelgiant į šio regiono unikalumą, rekreacines galimybes ir į teisėtus vietos gyventojų poreikius;.

4. Išnagrinėti galimybę sumažinti šiuo metu galiojantį 4 proc. žuvų išteklių atkūrimo mokestį, dalį jo paliekant savivaldybei vietos problemų, susijusių su žvejyba, sprendimui bei suteikti teisę žvejybos įmonėms dirbti pagal patentų sistemą, kaip buvo anksčiau(Žuvininkystės įmonių asociacijos "Lampetra" 2001 03 26-29 Prašymai Nr. 23-24 pridedami).

5. Parengti vandens režimo polderiuose mokslinį pagrindimą, atsižvelgiant į žemės naudotojų poreikius ir žuvų nerštą;

6. Atsižvelgiant į žvejų nusiskundimus, išnagrinėti galimybę kompensuoti žvejų, žvejojančių Baltijos jūros priekrantėje patiriamus nuostolius dėl atliekamų Klaipėdos uosto rekonstrukcijos(uosto įplaukos kanalo gilinimo) darbų(Pridedamas Pajūrio krašto žvejų asociacijos raštas "Dėl Klaipėdos uosto rekonstrukcijos poveikio žvejybai).

7. Imtis reikalingų priemonių stabilizuoti žuvų rinką, užtikrinti kokybiškų žuvų produktų tiekimą, pakankamas pajamas žvejams ir prieinamas kainas vartotojams.

8. Pavesti atitinkamoms ministerijoms bei kitoms institucijoms nuodugniai išnagrinėti ir pagal galimybes įgyvendinti Nemuno deltos regioninio parko direkcijos 2001 03 21 pasiūlymus Nr. 27 "Dėl problemų susijusių su mėgėjiška ir versline žvejyba ir plaukiojimo tvarka Nemuno deltoje".(Pasiūlymai pridedami).

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai

LR Seimas