Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. balandžio 18 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947), Baigiamojo dokumento, išreiškiančio daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus, Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, Lietuvos prisijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją protokolo, Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją ataskaitos ratifikavimo įstatymo projektas (IXP-520).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 11, "susilaikė" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

2. SVARSTYTA:

LR Seimo nutarimo "Dėl privatizavimo komisijos" projektas IXP-137.

NUSPRĘSTA:

Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

3.SVARSTYTA:

Privatizavimo komisijos pranešimas apie privatizavimo eigą 2000 metais.

NUSPRĘSTA:

    1. Pritarti LR Seimo nutarimo "Dėl Privatizavimo komisijos pranešimo apie privatizavimo eigą 2000 metais" projektui (bendru sutarimu).
    2. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Greičiūnas.

 

4.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 04 23) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 04 23) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko LR tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11, 18, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-494 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 18.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas