Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 18 d. BFK posėdis

1. Apsvarstytos Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvados "Dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio papildymo įstatymo projekto" Nr.IXP-437.

KONSTATUOTA:

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas 2001 m. balandžio 9 d. Seime įregistruotoje išvadoje dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio papildymo įstatymo projekto (IXP-437) pasiūlė nepritarti pateiktam įstatymo projektui argumentuodamas tuo, kad „Lietuvos banko turtas priklauso valstybei, o valstybės turtas turi būti valdomas, naudojamas ir disponuojamas juo įstatymo nustatyta tvarka, kurios nenustato Lietuvos banko įstatymas“. Šis pasiūlymas yra nepriimtinas dėl šių priežasčių:

1) argumentai, kuriais vadovautasi suteikiant teisę Lietuvos banko valdybai nustatyti šio banko turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo tvarka yra išdėstyti Seimo Biudžeto ir finansų komiteto 2001 03 26 posėdžio protokolo išraše Nr. 41(5), įregistruotame Seime 2001 03 26 Nr. IXP-437;

2) pagal šiuo metu galiojantį Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį subjektų valdančių, naudojančių valstybės turtą ir disponuojančių juo, teises ir pareigas nustato ne tik įstatymai, bet ir Vyriausybės nutarimai ir šių subjektų įstatai (nuostatai). Šioms nuostatoms atitinka teikiamo įstatymo projektas Nr. IXP-437, kuris taip pat neprieštarauja baziniam įstatymui, reglamentuojančiam pagrindinius valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus.

NUSPRĘSTA:

Nepritarti Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 2001 m. balandžio 9 d. Seime įregistruotoje išvadoje "Dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio papildymo įstatymo projekto (IXP-437)"pateiktam pasiūlymui.

 

2. Pritarta iniciatorių pateiktam Gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-535. Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad brangiu turtu laikomas ne mažesnis kaip 120 000 litų vertės įsigijimo rinkos kaina iš karto arba dalimis įsigyjamas (įsigytas) turtas, taip pat įsigytų ar perleistų kitų lėšų ne mažesnė kaip 120 000 litų suma.

3. Pritarta Komiteto patobulintam Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo 38(2) straipsniu įstatymo projektui IXP-475, atsižvelgiant į kai kurias Seimo Teisės departamento išvadas.

Įstatymo projekto tikslas - nustatyti specialią turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schemą. Ši schema numato, kad pridėtinės vertės mokesčiu turi būti apmokestintas skirtumas tarp sumos (neįskaitant PVM), kurią už turizmo paslaugas turi sumokėti galutinis paslaugos vartotojas, ir sumos, kurią kelionės organizatorius sumokėjo ar turi sumokėti tretiesiems asmenims už šias turizmo paslaugas (įskaitant PVM). Maržą numatoma apmokestinti "0" PVM tarifu.

Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad PVM, sumokėtas už iš kitų asmenų įsigytas prekes ir paslaugas, sudarančias parduodamą turizmo paslaugą, negali būti traukiamos į kelionės organizatoriaus PVM atskaitą, tačiau traukiamas skaičiuojant maržą. Kitos pirkimo PVM sumos būtų atskaitomos bendra tvarka.

4. Atmestas Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-476.

  1. Atidėtas Akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) straipsniu įstatymo projekto svarstymas iki 2001 04 23 d. komiteto posėdžio.
  2. Pritarta Seimo nario G.Šivicko pasiūlymams Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 34, 36, 37(1), 38, 42, 43, 44, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-371(2).
  3. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta Komiteto patobulintam Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektui P-1369(4).
  4.  

  5. Pritarta Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 32, 172, 178 ir 180 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-127 ir Biudžetinės sandaros įstatymo 8, 17, 18, 20 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-128.
  6. Pritarta Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947), baigiamojo dokumento, išreiškiančio daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus, Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, Lietuvos prisijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją protokolo, Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją ataskaitos ratifikavimo įstatymo projektui IXP-520.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 18.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas