Lietuvos Respublikos Seimas

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (IXP-136)

2001 m. balandžio 11 d. Nr.19

Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: pirmininkas J.Kraujelis, nariai G.Mikolaitis, J.Čiulevičius, P.Gražulis, E.Karečka, G.Kniukšta, Z.Mačernius, M.Pronckus, A.Ramanauskas, V.Rinkevičius, V.Velikonis, V.Žalnerauskas. Kviestieji asmenys: Žemės ūkio ministerijos atstovai: P.Aleknavičius, J.Petraškienė, J.Gudaitis.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: Seimo Teisės departamento 2000 12 12 išvada.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos: siūlyti pagrindiniam Komitetui iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam projektui (IXP-136), projekte pakeičiant datą, vietoje "2001 m. kovo 31 ", įrašyti "2001 m. gruodžio 31 d." ir šį projektą svarstyti kartu su Vyriausybės pateiktu projektu (IXP-468).

7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Kraujelis.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: -

 

Komiteto pirmininkas J.Kraujelis

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas