Lietuvos Respublikos Seimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ VEISLIŲ APSAUGOS IR SĖKLININKYSTĖS ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO Projekto lyginamasis variantas

2001 m. d. Nr.

Vilnius

(Žin., 1996, Nr. 101-2301)

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

23 straipsnio pavadinime vietoj žodžių “Žyminis mokestis” įrašyti žodžius “Valstybės rinkliava”, straipsnyje vietoj žodžių “Žyminio mokesčio” įrašyti žodį “Rinkliavų”, vietoj žodžių “imamas žyminis mokestis” įrašyti žodžius “imama valstybės rinkliava” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“23 straipsnis. Žyminis mokestis Valstybės rinkliava

Žyminio mokesčio Rinkliavų įstatymo ir Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka imamas žyminis mokestis imama valstybės rinkliava:

1) už paraiškos naujai veislei įregistruoti padavimą (6 straipsnis);

2) už paraiškos ekspertizės atlikimą (8 straipsnis);

3) už veislės apsaugos dokumentų išdavimą (12 straipsnis);

4) už licencinių sutarčių įregistravimą (21 straipsnis).”

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas