Lietuvos Respublikos Seimas

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA dėl Augalų veislių apsaugos ir sėklininkystės įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (IXP-444)

2001 04 04 Nr. 18(32)'1

Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto nariai: J. Kraujelis, G. Mikolaitis, J. Čiulevičius, P. Gražulis, E. Karečka, G. Kniukšta, Z. Mačernius, M. Pronckus, A. Ramanauskas, V. Rinkevičius, V. Velikonis, V. Žalnerauskas;

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: negauta;

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta;

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil. Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

 

Seimo teisės departamentas

Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus

 

 

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: Negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil. Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

 

Biudžeto ir finansų komitetas

Siūlome pagrindiniam komitetui pritarti įstatymo projektui

 

 

7. Komiteto sprendimas (pagal Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu komitetas priima sprendimą, numatytą 150 str. 1 d. 3-6 punktuose, pateikiami sprendimo argumentai):
Pritarti Vyriausybės pateiktam Įstatymo projektui(IXP-444)

8. Balsavimo rezultatai: už - bendru sutarimu

9. Komiteto paskirtas pranešėjas : J. Kraujelis.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: Negauta.

Priedai: Komiteto siūlomas įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas