Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. balandžio 18 d. posėdis

Š.m. balandžio 18 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame Komiteto nariai K.Kuzmickas, J.Olekas, D.Mikutienė, A.Klišonis, J.Matulevičius, V.Nekrašas ir V.Šustauskas apsvarstė 1996 metų Europos socialinės chartijos (pataisytos) ratifikavimo įstatymo projektą IXP-538, ypatingą dėmesį skirdami dviem straipsniams, kurie nustato teisę į sveikatos apsaugą (11 straipsnis) ir teisę į socialinę paramą ir medicinos pagalbą (13 straipsnis). Posėdyje dalyvavo ir diskusijose pasisakė sveikatos apsaugos viceministras E.Bartkevičius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinių ryšių departamento direktorius V.Žiūkas, Europos komiteto prie LRV vyriausioji specialistė G.Dovidėnienė, Valstybinės ligonių kasos Tarptautinių ryšių skyriaus viršininkė D.Kučinskienė. Po diskusijos Komiteto nariai pritarė projektui bendru sutarimu.

Komitetas kaip papildomas apsvarstė Vyriausybės pateiktą Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo projektą Nr.IXP-537. Svarstyme dalyvavo Aplinkos apsaugos ministerijos vyriausioji specialistė S.Ališauskienė, SAM Respublikinio mitybos centro l.e.p. direktorius A.Kranauskas. Komitetas konstatavo, kad projektas turi būti suderintas su Produktų saugos įstatymu, dauguma pateiktų pastabų dėl ministerijų kompetencijos vykdant kontrolę, dėl ekspertizių apmokėjimo tvarkos ir kitų klausimų yra esminės ir reikalaujančios papildomos diskusijos, todėl balsų dauguma (3 prieš 2) buvo nuspręsta siūlyti pagrindiniam (Aplinkos apsaugos) komitetui grąžinti projektą tobulinti iniciatoriams.

Komitetas kaip pagrindinis apsvarstė ir pateikė išvadą dėl Sveikatos sistemos įstatymo 2 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-2693 ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo projekto Nr.P-2694. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių planą numatoma sukurti naują asmens sveikatos priežiūros ir kontrolės instituciją bei nustatyti jos funkcijas, kad Komiteto darbo grupės rengiamame Sveikatos draudimo įstatymo projekte tikslinama VLK ir TLK funkcijos, atsisakant medicininio audito funkcijos, Komitetas konstatavo, kad netikslinga iš Valstybinės medicininio audito inspekcijos funkcijų išbraukti ekonominio efektyvumo tikrinimo funkciją ir nusprendė siūlyti Seimui atmesti projektą.

 

 

Komiteto vyresnioji patarėja Virginija Šukaitienė
Naujausi pakeitimai - 2001 04 18.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas