Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. kovo 26 d. posėdis

Š.m. kovo 26 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomos širdies chirurgijos finansavimo problemos. Posėdyje dalyvavo ir pasisakė Komiteto nariai J.Olekas, D.Mikutienė, A.Klišonis, J.Matulevičius, V.Nekrašas, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R.Pavilionis, Sveikatos apsaugos viceministras V.Radavičius, Valstybinės ligonių kasos direktorius S.Janonis, Ministro Pirmininko patarėjas K.Štaras, prof. V.Sirvydis, prof. G.Uždavinys, VUL “Santariškių klinikos” generalinis direktorius A.Vinkus, Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktorius G.Kacevičius. Komiteto nariai dar kartą aptarė širdies chirurgijos finansavimo problemas. Posėdyje pažymėta, kad širdies chirurgijos paslaugų įkainis turėtų būti nustatytas realus, kadangi šiuo metu nustatytas 3971 Lt įkainis nepadengia visų operacijos kaštų ir kiekviena operacija tampa nuostolinga ligoninei. Šiuo metu planinės širdies operacijos laukia apie 300 ligonių. Ligoninės generalinis direktorius A.Vinkus, pavaduotoja A.Guobienė akcentavo, kad į Santariškių ligoninę 1998-2000 metus investuota daugiau nei 50 mln. Lt, todėl šios investicijos turi būti naudojamos pilnu pajėgumu. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R.Pavilionis pažymėjo, kad ši problema yra ne vien šios ligoninės, bet ir viso medicinos mokslo, nacionalinės reikšmės reikalas, todėl jam turi būti skiriamas deramas valstybės dėmesys ir atitinkamas finansavimas. Posėdyje dalyvavę Valstybinės ligonių kasos direktorius S.Janonis, Sveikatos apsaugos viceministras V.Radavičius informavo, kad artimiausiame privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje 2001 03 30 dieną šis klausimas bus sprendžiamas, jei iki 2001 03 29 bus parengti konkretūs pasiūlymai dėl įkainių bei dėl papildomo finansavimo skyrimo būtinumo. Komiteto nariai nusprendė kreiptis į LR Ministrą Pirmininką R.Paksą, sveikatos apsaugos ministrą V.Janušonį, Privalomojo sveikatos draudimo tarybą, prašant nustatyti svarbiausių tretinės sveikatos priežiūros bei kitų stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo prioritetus, atitinkamai peržiūrėti ir padidinti šių paslaugų įkainius, šių paslaugų kiekį planuoti pagal realų jų poreikį, siekti racionalesnio privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų naudojimo. Komiteto nuomone, sveikatos apsaugai turi būti skiriami ne mažiau kaip 5 proc. BVP, kaip tai numato LR Sveikatos sistemos įstatymas.

Posėdyje dalyvavę Komiteto nariai susipažino su Valstybės kontrolieriaus parengta medžiaga dėl UAB Širdies chirurgijos centrui suteiktų paskolų. Komitetas nusprendė kreiptis į finansų ministrą J.Lionginą, prašydamas išnagrinėti šias išvadas ir galimus sprendimus siekiant užtikrinti paskolos, išduotos šiam centrui, grąžinimą arba kitais įstatymų numatytais būdais užtikrinti šios įmonės skolinių įsipareigojimų vykdymą.

Posėdyje buvo pristatytas Komiteto darbo grupės Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Sutarta, kad šis projektas dar bus patobulintas, atsižvelgiant į išsakytas pastabas ir pasiūlymus.

Komiteto nariai patvirtino Komiteto II (pavasario ) sesijos darbų planą, pasirengė Gydytojo medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-448 ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-455 svarstymui. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Matulevičius ir J.Olekas, pastabų ir pasiūlymų laukiama iki 2001 04 02.

Komiteto nariai pritarė kitos savaitės darbotvarkei: 2001 04 04 (trečiadienį) įvyks Komiteto išvažiuojamasis posėdis į Marijampolės apskritį.

 

Komiteto vyresn.patarėja Virginija Šukaitienė
Naujausi pakeitimai - 2001 04 18.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas