Lietuvos Respublikos Seimas

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA dėl Bendrojo sutarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947), baigiamojo dokumento, išreiškiančio daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus, Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, Lietuvos prijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizacijų protokolo. Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į pasaulio prekybos organizaciją ataskaitos ratifikavimo įstatymo projekto (IXP-520)

2001 m. balandžio 11 d., Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:
KRK nariai: J. Kraujelis, G. Mikolaitis, J. Čiulevičius, P. Gražulis, E. Karečka, G. Kniukšta, Z. Mačernius, M. Pronckus, A. Ramanauskas, V. Rinkevičius, V. Velikonis, V. Žalnerauskas, patarėjai: R. Abugelis, D. Latvelienė, A. Brokorius, L. Michelbertas

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: Teisės departamento išvada.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos: Nepritarti įstatymo projektui Nr. IXP-520.

7. Balsavimo rezultatai: "už" - 5; "prieš" - nebuvo; "susilaikė" - 7.

8. Komiteto narių atskiroji nuomonė: -

Priedai: -

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas