Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

 

 

 

Komitetas 2001 04 11 posėdyje svarstė Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus siūlomas pataisas dėl Santuokos ir šeimos kodekso 78 straipsnio ir Vaiko globos įstatymo 15 straipsnio (įstatymų projektai Nr.IXP-497 ir Nr.IXP-498). Posėdyje dalyvavo Respublikos Prezidento patarėjas – Teisės departamento vadovas A.Abramavičius, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė G.Imbrasienė, Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė R.Melnikienė ir ministerijos Šeimos ir vaikų skyriaus viršininkė A.Mikalauskaitė, Europos teisės departamento ekspertė-specialistė D.Jočienė, Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė G.Zvolinskienė, Policijos departamento Viešosios policijos prevencinio skyriaus vyr. komisaras S.Avižinis ir komisarė D.Veličko, Savivaldybių asociacijos narys A.Bakaveckas, Teisės instituto direktorius A.Dapšys ir instituto darbuotojas G.Sakalauskas. Šių pataisų tikslas – užtikrinti vaiko, patyrusio tėvų smurtą, saugumą. Komitetas iš esmės pritarė įstatymų projektams, tačiau, turėdamas nemažai pastabų, siūlys Teisės ir teisėtvarkos komitetui surengti klausymus ir atsižvelgti į Žmogaus teisių komiteto siūlomas pastabas, kuriomis siūloma suderinti įstatymo projekto normas su nuo š. m. liepos 1 d. pradėsiančio galioti Civilinio kodekso normomis. Komitetas taip pat siūlo papildyti Administracinių teisės pažeidimų kodeksą 1811 straipsniu, numatančiu atsakomybę už tėvų piktnaudžiavimo savo teisėmis ir pareigomis, jei jos sukėlė grėsmę vaiko gyvybei ir sveikatai, o taip pat papildyti Baudžiamąjį kodeksą 1251 straipsniu, jei tėvai jau kartą už tokią veiką buvo bausti administracine tvarka.

Komitetas, Seimo Pirmininko A.Paulausko pavedimu, svarstė klausimą dėl advokatų kreipimosi “Dėl Lietuvos advokatų diskriminacijos ir diskreditacijos”. Klausimo svarstyme dalyvavo Seimo Teisės departamento vyr. konsultantas G.Goda, Teisingumo ministerijos vyr. specialistė R.Aleksandravičiūtė, Europos teisės departamento ekspertė-specialistė D.Jočienė, Teisės instituto direktorius A.Dapšys, Advokatų tarybos pirmininkas K.Motieka ir pirmininko pavaduotoja A.Bugelevičienė. Komitetas nutarė siūlyti Teisės ir teisėtvarkos komitetui spręsti, ar neturėtų būti suvienodinta visų baudžiamojo proceso dalyvių (gynėjų, prokurorų, nukentėjusiųjų, civilinių ieškovų, civilinių atsakovų bei jų atstovų) atsakomybė už neatvykimą į teismo posėdį.

Dalyvaujant Valstybės saugumo departamento gen. direktoriaus pavaduotojui A.Pociui, komitetas svarstė “Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21412 straipsnio papildymo įstatymo projektą” ir “Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 18815 straipsniu ir 224, 2591, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą”. Įstatymo projektu įteisinama norma, leidžianti nubausti asmenis už veiksmus, kuriais viešai demonstruojama produkcija, propaguojanti nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, ir kuri gali iššaukti visuomenės, jos atskirų narių ar net kitų valstybių viešą pasipiktinimą (neigiamą reakciją). Komitetas iš esmės pritarė pirmajam įstatymo projektui, tačiau jį reikėtų patobulinti ir dar kartą svarstyti komiteto posėdyje.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 12.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas