Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 11 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-413 bei jį lydinčių Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-417 ir Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-418 klausymai. Dalyvavo komiteto nariai ir kviestieji asmenys: Henrieta Aleknienė (“Verslo žinių” korespondentė), Rūta Baškytė (Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pavaduotoja), Rimantas Braziulis (Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas), Algimantas Bučius (Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktoriaus pavaduotojas), Vytautas Dičius (Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas), Gražina Drėmaitė (Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkė), Gediminas Jucys (Valstybinės paminklosaugos komisijos kontrolės tarnybos vedėjas), Zenonas Mackevičius (Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius), Ina Marčiulionytė (Kultūros ministerijos viceministrė), Kęstutis Pempė (Lietuvos architektų sąjungos vicepirmininkas), Juozas Pilipavičius (Kultūros ministerijos patarėjas).

Zenonas Mackevičius, Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius, pristatė Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-413 bei jį lydinčius Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-417 ir Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-418.

Gražina Drėmaitė, Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkė, nepritarė Statybos ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo straipsnių nuostatoms, kuriomis nekilnojamojo kultūros paveldo valstybinė apsauga būtų perduota į fizinių ir juridinių asmenų bei savivaldybės pareigūnų, neatsakingų už valstybinę apsaugą, rankas.

Vytautas Dičius, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas, siūlo papildyti įstatymą naujomis sąvokomis, nes tada galima būtų apibrėžti architekto teises, pareigas ir atsakomybę.

Rūta Baškytė, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pavaduotoja, klausymu metu pabrėžė, kad tokie Statybos įstatymo pataisymai ir papildymai niekad nebūtų atsiradę, jei prie Aplinkos ministerijos nebūtų prijungta Statybos ir urbanistikos ministerija. Šiuo metu apskritai pavojinga priimti Statybos įstatymo pakeitimus bei papildymus, todėl reikėtų sustabdyti pateikto įstatymo projekto svarstymą. Jeigu būtų nuspręsta jį svartyti, turi būti padaryta išimtis saugomos ir rekreacinėms bei kitoms visuomenės poreikiams svarbioms teritorijoms.

Rimantas Braziulis, Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas, mano, kad šis “vieno langelio” įstatymo projektas yra korupcinis, parengtas pataikaujant suinteresuotų asmenų klanui. Priėmus siūlomas Statybos įstatymo pataisas, būtų padaryta nepataisoma žala Lietuvos kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, miestų žaliosioms zonoms, o statybų procesas taptų nevaldomas. Lietuvos žaliųjų judėjimo taryba griežtai nepritaria Statybų įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų su minėtomis pataisomis susijusių įstatymų keitimui.

Kuratoriai Jūratė Juozaitienė ir Alfonsas Macaitis, susipažinę su pastabomis, pateiks savo išvadas komitetui.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 12.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas