Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 11 d. BFK posėdis

 

1. Pritarta Vyriausybės pateiktam, Komiteto patobulintam Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektui Nr.P-1369(4);

2. Pritarta Vyriausybės pateiktam, Komiteto patobulintam Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui Nr.P-1370(4);

3. Pritarta Vyriausybės pateiktam, Komiteto patobulintam Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektui P-1372(4);

4. Pritarta Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-474. Šio įstatymo projekto tikslas - nustatyti trumpesnį užpildytų Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijų saugojimo terminą.

5.Apsvarstyti pasiūlymai LR azartinių lošimų įstatymo projektui IXP-154(4) ir LR azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui IXP-155(3).

5.1. SVARSTYTA:

Seimo narės K.Prunskienės pasiūlymai LR azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154 (įregistruoti Seime 2001 04 10 d.).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

5.2. SVARSTYTA:

Seimo nario G.Šileikio pasiūlymai LR azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(3SP).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

5.3. SVARSTYTA:

Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymai LR azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-155(3).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

5.4. SVARSTYTA:

Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymai LR fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-400.

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

5.5. SVARSTYTA:

Seimo nario S Kružinausko pasiūlymai LR azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(4) (įregistruoti Seime 2001 04 11 d.).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

5.6. SVARSTYTA:

Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymai LR azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(4) (įregistruoti Seime 2001 04 11 d.).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

5.7. SVARSTYTA:

Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymai LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(4) (įregistruoti Seime 2001 04 09 d.).

NUSPRĘSTA:

    1. Pritarta 2 ir 5 dalyse pateiktiems pasiūlymams;
    2. Nepritarta 1, 3, 4 ir 6 dalyse išdėstytiems pasiūlymams.

6. Apsvarstytas LR Seimo protokolinis nutarimas "Pavesti Biudžeto ir finansų komitetui parengti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) straipsniu įstatymo naują projektą".

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas nusprendė pateikti LR Seimui naują Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) straipsniu įstatymo naują projektą.

7. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-550

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

IXP-551

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

IXP-552

Prekyviečių mokesčio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

IXP-553

Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

IXP-554

Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

IXP-555

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 13, 20, 32, 33, 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

IXP-556

Akcinės bendrovės Turto bankas įstatų papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

IXP-557

Muitinės kodekso 216 straipsnio papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

IXP-558

Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 15, 18, 26, 40, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 82(1) straipsniu įstatymo projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

IXP-559

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(9) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

IXP-546

Seimo nutarimo "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos valstybės turto fondo veiklai, kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms, padarytoms iki 2000 11 01, paskoloms, gautoms su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti sudarymo" projektas

G.Šivickas Z.Balčytis
Naujausi pakeitimai - 2001 04 11.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas