Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas atsakė į Seimo nario Jurgio Razmos klausimą

 

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2001 04 11

 

Seimo narys J.Razma oficialiai teiravosi Seimo Pirmininko, ar Azartinių lošimų ir jį lydinčių įstatymų projektas buvo įvertintas antikorupciniu požiūriu, ir norėjo gauti tokio įvertinimo išvadas. J.Razma taip pat klausė, kas atliko įstatymo kriminogeninę ekspertizę.

Seimo Pirmininko atsakyme J.Razmai sakoma, kad Finansų ministerija, kaip Azartinių lošimų įstatymo projekto teikėjas Seime, vykdydama Seimo statuto 135 straipsnį, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Teisės instituto atliktų azartinių lošimų įstatymo kriminologinių ekspertizių išvadomis kartu su Azartinių lošimų įstatymo projektu pateikė aiškinamąjį raštą. Jame nurodoma, kad atsižvelgiant į tai, kad azartiniai lošimai yra specifinė savo pobūdžiu ir galimu poveikiu visuomeninei veikla, ši veikla turi būti ne tik licencijuojama, bet ir giežtai kontroliuojama. Toks kontrolės mechanizmas ir nustatytas pateiktame projekte.

Seimo Pirmininkas priminė J.Razmai, kad šio įstatymo projekto viešo klausymo Seimo biudžeto ir finansų komitete metu, Policijos departamento Verslo tyrimo skyriaus komisaras V.Giržadas pateikė išvadas dėl galimų Azartinių lošimų įstatymo projekto įgyvendinimo pasekmių ir priemonių kontroliuoti šią veiklą.

Kartu su šiuo atsakymu Seimo nariui J.Razmai buvo pateiktos ir Lietuvos Respublikos Teisės instituto ekspertų Azartinių lošimų įstatymo projekto kriminologinės ekspertizės ir teisinio-kriminologinio vertinimo išvados.

 

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas
Naujausi pakeitimai - 2001 04 11.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas