Lietuvos Respublikos Seimas

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (IXP-463)

2001 m. balandžio 11 d., Vilnius

Komiteto posėdyje dalyvavo:

KRK nariai: J. Kraujelis, G. Mikolaitis, J. Čiulevičius, P. Gražulis, E. Karečka, G. Kniukšta, Z. Mačernius, M. Pronckus, A. Ramanauskas, V. Rinkevičius, V. Velikonis, V. Žalnerauskas, patarėjai: R. Abugelis, D. Latvelienė, A. Brokorius, L. Michelbertas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: Teisės departamento išvada 2001 03 26.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Pritarti įstatymo projektui Nr. IXP-463, dalinai jį pakeičiant:
bazinio įstatymo siūlomame naujame 4 straipsnio 21 punkte išbraukti žodžius "žemės ūkio kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose)" ir jį išdėstyti taip:
21) biokurą, pagamintą iš Lietuvoje išaugintos žaliavos.

7. Balsavimo rezultatai: Pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto narių atskiroji nuomonė: -

Priedai: -

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas