Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 11

2001 m. balandžio 11 d. įvyko Užsienio reikalų komiteto posėdis.

Buvo pritarta Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947), baigiamojo dokumento, išreiškiančio daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus, Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, Lietuvos prisijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją protokolo, Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją ataskaitos ratifikavimo įstatymo projektui IXP-520. Komiteto pranešėju paskirtas A.Saudargas. Svarstant įstatymo projektą dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius Romas Švedas ir to paties departamento Tarptautinių ekonominių organizacijų skyriaus vedėja Gitana Grigaitytė.

Buvo pritarta Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje taikos operacijoje Kosovo provincijoje, Jugoslavijos Federacinėje Respublikoje, pratęsimo" projektui IXP-523 ir Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos karių dalyvavimo NATO vadovaujamoje taikos stabilizavimo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje pratęsimo" projektui IXP-522. Svarstyme dalyvavo Krašto apsaugos viceministras Valdemaras Sarapinas. Komiteto pranešėju paskirtas V.Stankevič.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas