Lietuvos Respublikos Seimas

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS (IŠ SEIMO NUTARIMO DĖL SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS (2001 03 20 NR. IX-215)

Pensijų sistemos reformos įstatymo projekto tikslas – nustatyti pensijų sistemos reformos mastą, tempą ir finansavimo šaltinius. Įstatymo projekte bus reglamentuotas privalomojo kaupimo dalyvių kontingentas, įmokų dydis, dalyvavimo pensijų fonduose terminai, taip pat reikalingų lėšų dydis ir šaltinis dėl reformos atsirandančiam Valstybinio socialinio draudimo fondo deficitui dengti.

Galiojantiems darbo srities įstatymams ir kitiems teisės aktams su ES teise, Europos socialine chartija, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis bei rekomendacijomis suderinti, taip pat darbo santykiams liberalizuoti, sudaryti prielaidas socialiniam dialogui bei susitarimams parengtas Darbo kodekso projektas.

Piniginės socialinės paramos įstatymo projekto tikslas – sukurti bendrą pajamų ir turto įvertinimo principu teikiamos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sistemą.

Tobulinant darbo rinkos politiką ir jos įgyvendinimo sistemą, parengtas Draudimo nuo nedarbo įstatymo projektas. Šiame projekte numatytomis bedarbio pašalpos skyrimo ir aktyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymo bedarbiams nuostatomis jie skatinami patys aktyviai siekti užimtumo.

Kad būtų įteisintas savanoriškas darbas asociacijose, labdaros ir paramos fonduose bei viešųjų įstaigų administracijose, bus pateikti Asociacijų įstatymo, Labdaros ir paramos fondų įstatymo bei Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimų įstatymų projektai.

Eil.

Nr.

Reg. Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

129.

 

Darbo kodeksas (ES)

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

birželis

130.

 

Bedarbių rėmimo įstatymas (nauja redakcija; ES)

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

131.

 

Pensijų sistemos reformos įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

132.

 

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 6, 8, 13, 14, 15, 21, 23, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

133.

 

Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

134.

 

Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

A.Melianas

SRDK

balandis

135.

IXP-80–

IXP-83

Darbo sutarties įstatymo 8, 10, 17, 24(1), 30, 33, 34, 41 straipsnių bei priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

136.

IXP-86, IXP-87

Darbo sutarties įstatymo 4 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

A.Sysas

SRDK, SKF

balandis

137.

 

Darbo apmokėjimo 6 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

138.

 

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

139.

 

Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 7, 16, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

A.Skardžius

 

balandis

140.

 

Kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

141.

 

Kompensacijų asmenims, buvusiems laisvės atėmimo vietose, priverstiniuose darbuose už buvusios SSRS ribų, skyrimo ir mokėjimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

142.

 

Piniginės socialinės paramos įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

143.

 

Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 3 ir 11 straipsnių papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

144.

 

Draudimo nuo nedarbo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

145.

IXP-332

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

VVSK

kovas

146.

IXP-436, IXP-437

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas

A.Skardžius

BFK

kovas

147.

P-2854

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas

TTK

TTK

kovas

148.

 

Operatyvinės veiklos subjektų teises ir pareigas turinčių valstybės institucijų pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas

NSGK

NSGK

kovas– birželis

149.

IXP-470–IXP-472

Valstybės kontrolės įstatymo 2, 9, 25, 29 straipsnių pakeitimo bei 10 ir 50 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

TTK

TTK

balandis

150.1.

 

Asociacijų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

A.Melianas

SRDK

balandis

150.2.

 

Labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

A.Melianas

SRDK

balandis

151.

 

Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

A.Melianas

SRDK

balandis

Santrumpos:

ES (prie

teisės akto

pavadinimo) – Seimo 2001 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. IX-153 „Dėl Lietuvos Respublikos integracijos į Europos Sąjungą“ nutarta 2001 metų pirmąjį pusmetį paspartinti šių įstatymų priėmimą

BFK – Biudžeto ir finansų komitetas

ERK – Europos reikalų komitetas

NSGK – Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

SRDK – Socialinių reikalų ir darbo komitetas

TTK – Teisės ir teisėtvarkos komitetas

VVSK – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

SKF – Socialdemokratinės koalicijos frakcija

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 11.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas