Lietuvos Respublikos Seimas

2001m. balandžio 9d. posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETAS

 

2001 balandžio 9 dieną įvyko Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas K.Kuzmickas, Komiteto nariai: J.Olekas, J.Matulevičius, D.Mikutienė, V.Nekrašas, V.Šustauskas, komiteto vyresn. patarėja V.Šukaitienė, komiteto patarėjas R.Virbalis. Kviestieji asmenys: A.Martusevičius Sveikatos apsaugos viceministras, V.Bogušienė Valstybinės ligonių kasos (VLK) direktoriaus patarėja, R.Šagždavičius Valstybinės ligonių kasos (VLK) projektų valdymo skyriaus viršininkas.

Pirmu klausimu posėdyje buvo svarstoma dėl išvažiuojamojo posėdžio į Marijampolės apskritį rezultatų. Komitetas priėmė sprendimą.

Sprendimas

Komitetas, išvažiuojamojo posėdžio Marijampolės apskrityje metu aplankęs apskrities ir savivaldybių ligonines bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ir išklausęs informaciją bei pastabas ir pasiūlymus dėl apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacijos plano, nutaria :

1. Siūlyti Marijampolės apskrities viršininko administracijai patobulinti apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacijos planą, numatyti konkretų būsimą sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų išdėstymą bei pateikti šio plano ekonominį, socialinį ir medicininį pagrindimą, suderinti planą su apskrities savivaldybėmis, Marijampolės TLK ir pateikti patobulintą plano variantą Sveikatos apsaugos ministerijai ir Komitetui iki 2001 m. birželio 1 d.

2. Siūlyti Sveikatos apsaugos ir Ūkio ministerijoms kartu su Marijampolės apskrities viršininko administracija apsvarstyti galimybes numatyti lėšas 2001 –2003m. valstybės investicijų programoje Marijampolės apskrities ligoninės renovacijai.

3. Siūlyti SAM kartu su Kalvarijos bei Kazlų Rūdos savivaldybėmis bei Marijampolės viršininko administracija apsvarstyti Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių ligoninių teikiamų antrinės sveikatos priežiūros paslaugų tolesnio teikimo šiose ligoninėse galimybes ir pateikti atitinkamus pasiūlymus apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planui bei informuoti Komitetą.

4. Siūlyti Marijampolės TLK sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis dėl jų teikiamų paslaugų finansavimo 2001 metams sudaryti vadovaujantis 2000 metų sutartimis ir atitinkamais Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sprendimais, o 2002 metų sutartis rengti atsižvelgiant į apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planą.

5. Siūlyti Valstybinei ligonių kasai ir teritorinėms ligonių kasoms sudaryti sutartis tik su tais privačiais BPG kabinetais ar kitomis privačiomis pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, kurios turi atitinkamos savivaldybės mero rekomendaciją ar leidimą dėl šios įstaigos steigimo ar sutarties su TLK sudarymo.

6. Siūlyti Valstybinei ligonių kasai, Sveikatos apsaugos ministerijai ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybai kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija apsvarstyti ir atitinkamais sprendimais ar teisės aktais reglamentuoti priemones, kad bendrosios praktikos gydytojai pagal savo kompetenciją užtikrintų būtinosios medicinos pagalbos teikimą gyventojams visą parą.

Taip pat buvo svarstomi Gydytojo medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-448 ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-455. Komitetas bendru sutarimu pritarė abiems projektams po svarstymo komitete ir komiteto išvadoms. Pranešėjais Seime paskirti J.Matulevičius ir J.Olekas.

Pasirengta Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo projekto Nr. IXP-521 svarstymui. Komitetas priėmė sprendimą: prašyti išvadų dėl šio projekto iš Komiteto neetatinių ekspertų bei prašyti papildomų išvadų iš Nacionalinės sveikatos tarybos, Valstybinio visuomenės sveikatos centro, Higienos instituto, Ekstremalių sveikatai situacijų centro, Vilniaus Universiteto Greitosios pagalbos ligoninės Toksikologijos centro. Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Klišonis ir V.Nekrašas. Projekto svarstymo Komitete data 2001 05 02.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Komiteto veiklos I (rudens) sesijos metu ataskaitai.

Komiteto nariai apsvarstė klausimą dėl Valstybės investicijų 2001-2003 metams programos lėšų sveikatos apsaugai sumažinimo. Komiteto pirmininkas K.Kuzmickas pasiūlė Komiteto narių vardu kreiptis dėl Valstybės investicijų 2001-2003 metams programos lėšų sveikatos apsaugai sumažinimo į Ministrą Pirmininką, Sveikatos apsaugos, Ūkio bei Finansų ministrus. Šiam pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu.

Komiteto narių paklausimas Ministrui Pirmininkui, Ūkio, Sveikatos apsaugos ir Finansų ministrams

Dėl valstybės investicijų 2001-2003 m. programos lėšų sveikatos apsaugai sumažinimo

2001 m. kovo 30 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 359 “Dėl Valstybės investicijų 2001-2003 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų programas” sumažintos lėšos Sveikatos apsaugos ministerijos investicinėms programoms įskaitant valstybės biudžeto lėšas, kurias patvirtino Seimas priimdamas 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Šiuo nutarimu taip pat neskirtos Privatizavimo fondo lėšos ir kai kurių savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų statybų užbaigimui bei rekonstrukcijai, dėl kurių į Komiteto siūlymus atsižvelgta tik iš dalies. Minėtas įstatymas nesuteikia Vyriausybei teisės mažinti Seimo patvirtintas lėšas atskiroms investicijų sritims (šiuo atveju – sveikatos apsaugai) ir mažinti Seimo patvirtintas valstybės biudžeto lėšas asignavimų valdytojams, t.y. Sveikatos apsaugos ministerijai.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus Seimo Statuto nustatyta tvarka prašome pateikti raštiškus atsakymus Komiteto nariams į šiuos klausimus :

  1. Kokiais motyvais vadovaujantis sumažintos Seimo patvirtintos lėšos Sveikatos apsaugos ministerijos investicinėms programoms ir ar jos bus atstatytos tikslinant 2001 m. valstybės biudžetą ?
  2. Iš kokių šaltinių ir kada numatoma finansuoti valstybinę radiologinės aparatūros sveikatos priežiūros įstaigose atnaujinimo programą, kuriai buvo numatytos, bet neįsisavintos lėšos 2000 m. ?
  3. Kokie sprendimai numatomi dėl tų savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų statybų užbaigimo, kurioms lėšos buvos numatytos 2000-2002 m. valstybės investicijų programoje, tačiau neskirtos 2001 m.?
  4. Ar numatoma skirti lėšas Marijampolės ir Panevėžio apskričių ligoninių renovacijai tikslinant 2001 m. valstybės biudžetą ir valstybės investicijų programą ?

Komiteto nariai pritarė kitos savaitės (nuo 2001 04 16) Komiteto darbotvarkei.

Komiteto padėjėja Sandra Rumševičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 04 10.
Sandra Rumševičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas