Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 09

Užsienio reikalų komiteto iniciatyva 2001 m. balandžio 9 d. įvyko antrasis bendras Užsienio reikalų, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų ir NATO reikalų komisijos uždaras posėdis. Posėdyje buvo išklausyta informacija apie Lietuvos pasirengimo narystei NATO pažangos ataskaitos pristatymo 2001 m. kovo 29 d. Šiaurės Atlanto Tarybos posėdyje rezultatus ir atsakyta į Seimo narių klausimus. Dalyvavo Krašto apsaugos ministras L.Linkevičius, Krašto apsaugos viceministras P.Malakauskas; Užsienio reikalų viceministras, vyriausiasis Lietuvos Respublikos integracijos į Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją koordinatorius G.Čekuolis; Lietuvos kariuomenės vadas brigados generolas J.A.Kronkaitis.

Krašto apsaugos ministras L.Linkevičius sakė, kad Lietuvos pasirengimo narystei NATO pažangos ataskaita iš esmės buvo įvertinta teigiamai. NATO šalių ambasadoriai teigiamai įvertino ir pirmąjį bendrą Užsienio reikalų, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų ir NATO reikalų komisijų posėdį.

Buvo nuspręsta sudaryti šešių narių darbo grupę (po du iš URK, NSGK ir NATO reikalų komisijos), kuri parengtų siūlymus, kaip būtų galima spręsti įvairias tiek posėdyje iškeltas, tiek kitas krašto apsaugos sistemai kylančias opias problemas.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 10.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas