Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 04 09 dienos posėdį

1. Komitetas svarstė darbo grupės patobulintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo įstatymo pakeitimo įstatymą IXP-26(3). Komitetas nusprendė patikslinti kai kurias įstatymo projekto formuluotes ir registruoti šį projektą Komiteto vardu. Taip pat nuspręsta atsižvelgiant į teisininkų siūlymus balandžio 11 dienos Komiteto posėdyje pateikti Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo projektą.

2. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Jonas Liniauskas pristatė šios Komisijos 2000 metų veiklos ataskaitą Seimui ir atsakė į Komiteto narių klausimus. Komiteto nariai išsakė norą, kad būtų greičiau sureglamentuota griežtesnė atsakomybė už radijo ir televizijos transliuotojų daromus Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus. J.Liniauskas Komisijos vardu įsipareigojo per mėnesį parengti ir pateikti Komitetui pasiūlymus dėl atitinkamų įstatymų (pirmiausia - Administracinės teisės pažeidimų kodekso) pakeitimų. Komitetas nutarė į artimiausią posėdį pasikviesti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją bei Žurnalistų etikos inspektorių aptarti galimybes geriau sureguliuoti erotinės bei smurtinės informacijos platinimą per visuomenės informavimo priemones.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 09.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas