Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 09 d. BFK posėdis

 

 

  1. Apsvarstytas 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalies ir 5 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2789.
  2. Nuspręsta:

   Įstatymo projektą atmesti:

   Įstatymo projektu siūlomas bendrosios dotacijos paskirstymas tarp savivaldybių prieštarauja Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymui. Šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalis numato, kad pagal įstatymo 9 straipsnyje pateiktą formulę tarp savivaldybių paskirstoma ta valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija, kuri skiriama savivaldybėms Seimui ar Vyriausybei priėmus sprendimus dėl kurių keičiasi savivaldybių išlaidos. 11 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad jei savivaldybėms apskaičiuotas biudžetų pajamų dydis ateinantiems metams mažesnis už apskaičiuotą biudžetiniais metais šių pajamų dydį yra skiriama valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija. Galiojančios savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo nuostatos neleidžia valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensaciją skirstyti pagal 9 straipsnyje pateiktą formulę.

    

  3. Pasiūlymų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(4) ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-155(3) svarstymas.

SVARSTYTA:

  1. Seimo nario R.Valčiuko pasiūlymai Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(4) (įregistruoti Seime 2001 03 28 );
  2. Seimo nario A.Vazbio pasiūlymai Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(4) (įregistruoti Seime 2001 04 05 );
  3. Seimo nario G.Didžioko pasiūlymai Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(3) (įregistruoti Seime 2001 03 23 ).
  4. NUSPRĘSTA:

   Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

   SVARSTYTA:

  5. Seimo nario A.Paulausko pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo projekto Nr.IXP-154(4) (įregistruoti Seime 2001 04 02 );
  6. Seimo nario A.Paulausko pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo projekto Nr.IXP-154(4) (įregistruoti Seime 2001 04 06 );
  7. Seimo nario G.Šivicko pasiūlymai Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(4) (įregistruoti Seime 2001 04 09 );
  8. Seimo nario A.Macaičio pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo projekto Nr.IXP-154(4) (įregistruota Seime 2001 04 03 ).

NUSPRĘSTA:

Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

SVARSTYTA:

8) Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento išvada Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(4).

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarta 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Teisės departamento išvados punktuose pateiktiems pasiūlymams;
  2. Nepritarta 1, 5, 6 Teisės departamento išvados punktuose pateiktiems pasiūlymams.

SVARSTYTA:

  1. Seimo nario R.Pavilionio pasiūlymai Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-155(3) (įregistruoti Seime 2001 04 02);
  2. Seimo nario R.Pavilionio pasiūlymai Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-155(3) (įregistruoti Seime 2001 04 04).

NUSPRĘSTA:

Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

SVARSTYTA:

11) Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento išvada dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo projekto Nr.IXP-155(3).

NUSPRĘSTA:

Pritarta Seimo Teisės departamento išvadai dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo projekto Nr.IXP-155(3).

 

  1. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-514

Finansų institucijų įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-535

Gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis G.Vagnorius

IXP-493

Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-115

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 ir 14 straipsnių papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-177

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-463

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-520

Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947), baigiamojo dokumento, išreiškiančio daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus, Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, Lietuvos prisijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją protokolo, Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją ataskaitos ratifikavimo įstatymo projektas

E.Savickas A.Kubilius

IXP-496

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius
Naujausi pakeitimai - 2001 04 09.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas