Lietuvos Respublikos Seimas

AIŠKINIMASIS RAŠTAS Žemės ūkio bendrovių įstatymo projektui

Šio įstatymo projekto tikslas - patikslinti žemės ūkio bendrovių steigimą, valdymą ir veiklą, bendrovių narių teises ir pareigas, kapitalo formavimą ir paskirstymą bei bendrovių reorganizavimą ir veiklos nutraukimą reglamentuojančias nuostatas. Kartu siekiama suderinti Žemės ūkio bendrovių įstatymo nuostatas su Civilinio kodekso reikalavimais.

Šiuo metu žemės ūkio bendrovių veiklą reglamentuoja 1991 metais priimtas Žemės ūkio bendrovių įstatymas. Nuo jo priėmimo jau pakeista daugiau kaip pusė jo straipsnių. 1992 m. veikė apie 4 tūkst. žemės ūkio bendrovių, o šių metų pradžioje - apie vienas tūkstantis bendrovių.

Projekte konkrečiau apibrėžiamos bendrovės nario ir bendrovės pajininko sąvokos, nustatomos jų teisės ir pareigos, patikslinama bendrovių narių sprendimų priėmimo tvarka, bendrovės valdymo ir reorganizavimo nuostatos, naujai reglamentuojama veiklos nutraukimo ir jos likvidavimo tvarka, likvidatorių teisės ir pareigos.

Pavyzdžiui, numatyta, kad kiekvienas bendrovės narys susirinkime priimant visus sprendimus turi tokį balsų skaičių, kuris susidaro padalinus jo turimo pajaus dydį iš bendrovės įstatuose nustatyto minimalaus pajinio įnašo (pagal šiuo metu galiojančią nuostatą kiekvienas narys turi po vieną balsą).

Projekto nuostatų įgyvendinimas leis sparčiau užbaigti bendrovių likvidavimosi procedūras, kartu liberalizuos bendrovių veiklos sąlygas.

Neigiamų priimto įstatymo projekto pasekmių nenumatoma.

Su ES teisės aktais projektas nederintas.

Kartu teikamas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

Žemės ūkio bendrovių įstatymo įgyvendinimas nepareikalaus papildomų lėšų iš Nacionalinio biudžeto.

Teikiamam įstatymo projektui pritaria Žemės ūkio rūmai, Žemės ūkio bendrovių asociacija.

Projektą parengė Žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Žemės ūkio ministerijos specialistų darbo grupė (vadovas – J.Kraujelis).

Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai: Žemės ūkio bendrovė.

 

Projekto autorius J.Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas