Lietuvos Respublikos Seimas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio 4 punkto papildymo įstatymo projekto

 

Iki 1997 metų šalyje galiojo 9 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifas Lietuvos Respublikos gamintojų pagamintiems kombinuotiesiems pašarams, žemės ūkio produkcijai ir žuvims, išskyrus mėsėdžius švelniaplaukius žvėrelius, nutrijas ir jų kailiukus ir iš šios produkcijos pagamintoms maisto prekėms, kurios iki įvedant PVM nebuvo apmokestinamos bendruoju akcizu. Tai buvo labai svari ekonominė parama žemės ūkio produkcijos gamintojams ir visiems maisto produktų vartotojams. Tačiau nuo 1997 m. pradžios įsigaliojus 18 procentų PVM tarifui gaminamai žemės ūkio produkcijai ir maisto prekėms sumažėjo maisto produktų vartojimas bei gamybos apimtys, todėl žymiai pablogėjo žemdirbių ekonominiai ir gamybiniai rezultatai. Vien per pastaruosius ketverius metus ( 2000m. lyginant su 1996 m.) žymiai sumažėjo žemės ūkio produkcijos gamyba bei josios supirkimas. Mažėjo ir žemės ūkio produkcijos gamyba bei maisto produktų suvartojimas skaičiuojant vienam gyventojui. Labai blogėjo realizuotos žemės ūkio produkcijos ekonominiai rodikliai. Jau 1999 metais visos parduotos žemės ūkio produkcijos rentabilumas buvo neigiamas ir sudarė minus 10,1 procento. Bendras augalininkystės produkcijos rentabilumas buvo minus 0,4 procento, o gyvulininkystės atitinkamai minus 14,4 procento.Labiausiai nuostolinga buvo galvijienos ir kiaulienos gamyba bei lauko daržovių ir bulvių auginimas. Iš visos gaminamos žemės ūkio produkcijos tais metais pelninga buvo tik grūdų gamyba bei cukrinių runkelių auginimas ir pieno, paukštienos ir kiaušinių gamyba. Tačiau 2000 metais toliau brangstant visiems gamybos kaštams , prognozuojama, jog praėjusiais metais žemės ūkio šakos bendras nuostolingumas dar labiau padidėjo ir išankstiniais duomenimis pelninga kultūra gali likti tik cukriniai runkeliai.Tokia pat padėtis susidarė ir visuose žuvininkystės ūkiuose. Pvz.Vien Kietaviškių žuvininkystės ūkis 2000 metais dėl kombinuotųjų pašarų pabrangimo gavo 99 tūkst. litų nuostolio. Šiais metais padėtis gamyboje negerėja, o toliau blogėja.

Žemės ūkio produkcijos gamintojus labai neramina nuolat didėjančios skolos gamintojams, nepakankama maisto produktų rinkos apsauga, mažėjanti vietinės produkcijos paklausa, mažėjančios žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos ir kasmetinis pajamų lygio mažėjimas, gaminamos žemės ūkio produkcijos nuostolingumas, didelis apyvartinių lėšų ir investicijų trūkumas.

Atsižvelgdami į tai kas išdėstyta, siūlome padaryti atitinkamą pakeitimą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir galiojantį PVM tarifą žemės ūkio produkcijai bei maisto prekėms sumažinti iki 9 procentų. Priėmus siūlomą įstatymo pakeitimą, jis galėtų įsigalioti nuo priėmimo dienos ir teigiamai įtakotų žemės ūkio produkcijos gamybą bei pastarosios maisto produkcijos suvartojimą.

Priėmus siūlomą įstatymo pakeitimą neigiamų pasekmių neturėtų būti, nes padidės maisto produktų suvartojimas,o siūloma projekto nuostata neprieštarauja atitinkamoms Europos Sąjungos Direktyvoms.

Lietuvos Respublikos Seimo nariai:

V.Einoris

V.Velikonis

Z.Mačernius

M.Pronckus

M.Bastys

B.Bradauskas

2001 03 20
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas