Lietuvos Respublikos Seimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 4 PUNKTO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Lyginamasis variantas

(Projektui pritarta po pateikimo 2001 04 05)

1 straipsnis. 13 straipsnio 4 punkto papildymas

13 straipsnis. PVM tarifai:

1) 0 – šio įstatymo 25 straipsnyje nurodytoms prekėms ir paslaugoms;

*2) 18 procentų – visoms prekėms ir paslaugoms, išskyrus išvardytas šio įstatymo 4 ir 23 straipsniuose bei šio straipsnio pirmosios dalies 1, 3 ir 4 punktuose;

3) 5 procentai – maršrutinio keleivinio transporto paslaugoms Susisiekimo ministerijos ir vietos savivaldos institucijų nustatytais maršrutais.

*4) 9 procentai – už gyventojams tiekiamą šiluminę energiją, skirtą gyvenamosioms patalpoms šildyti, o taip pat už Lietuvos Respublikos gamintojų pagamintus kombinuotuosius pašarus, žemės ūkio produkciją ir žuvis, išskyrus mėsėdžius švelniaplaukius žvėrelius, nutrijas ir jų kailiukus, ir už iš šios produkcijos pagamintas maisto prekes.”

*Pastaba. 1 dalies 2 ir 4 ( išskyrus papildytą nuostatą dėl Lietuvos Respublikos gamintojų pagamintų kombinuotųjų pašarų, žemės ūkio produkcijos ir žuvų, išskyrus mėsėdžius švelniaplaukius žvėrelius, nutrijas ir jų kailiukus, bei iš šios produkcijos pagamintų maisto prekių) punktų redakcijos galioja nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Įstatymo projektą teikia :

V.Einoris
V.Velikonis
Z.Mačernius
M.Pronckus
M.Bastys

2001 03 20
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas