Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. balandžio 4 d. posėdis

Š.m. balandžio 4 d. įvyko Seimo Sveikatos reikalų komiteto išvažiuojamasis posėdis Marijampolės apskrityje, kuriame dalyvavo ir sveikatos apsaugos viceministras A.Martusevičius, Valstybinės ligonių kasos direktorius S.Janonis, apskrities viršininkas J.Ščeponis, apskrities gydytojas A.Barzda, Marijampolės teritorinės ligonių kasos direktorius J. Čiuplevičius, apskrities savivaldybių merai, savivaldybių gydytojai, sveikatos priežiūros įstaigų vadovai. Komiteto nariai lankėsi apskrities ir savivaldybių ligoninėse, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir domėjosi šių įstaigų veiklos, pacientų aptarnavimo ir jose dirbančių medikų problemomis, reformos įgyvendinimu apskrityje. Posėdžio pabaigoje įvyko pasitarimas, kuriame pristatytas apskrityje esančių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planas, aptartos jo įgyvendinimo problemos ir galimi sprendimai susiję su plano įgyvendinimu, taip pat galimos jo įgyvendinimo kliūtys. Komiteto nariai ir kiti pasitarimo dalyviai pateikė eilę pastabų ir pasiūlymų restruktūrizavimo planui, pasikeitė nuomonėmis dėl sveikatos apsaugos reformos įgyvendinimo apskrityje problemų ir jų sprendimo būdų. Patobulintas ir suderintas planas turėtų būti dar pavasario sesijos metu pateiktas Seimo Sveikatos reikalų komitetui ir Sveikatos apsaugos ministerijai.

Komitetas numato tokio pobūdžio išvažiuojamuosius posėdžius organizuoti ir kitose apskrityse dar šiais metais.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 05.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas